Advies

Toekomst glastuinbouw: sorteer voor op verduurzaming

Toekomst glastuinbouw: sorteer voor op verduurzaming
Gepubliceerd: 20-05-2022, laatst gewijzigd: 23-06-2022

De sterk gestegen energieprijzen dwingen u als tuinder om op korte termijn keuzes te maken voor uw bedrijf. Wij adviseren: stuur op de nieuwe situatie en grijp deze ook aan om in te spelen op komende wet- en regelgeving voor verduurzaming. Zoek daarbij samenwerking met andere bedrijven in de toeleveringsketen. 

Het zijn onzekere tijden voor de glastuinbouw. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn duidelijk voelbaar in de sector. De energieprijzen schommelen wel wat, maar blijven enorm hoog in vergelijking met de voorgaande jaren. Aangezien energie een belangrijk deel van uw kosten bepaalt, bent u gedwongen om hier actie op te ondernemen. 

Ingrijpende keuzes 

Hoewel inmiddels ook bijvoorbeeld de voedselprijzen voor consumenten stijgen, is het maar de vraag in hoeverre u de extra energiekosten kunt doorberekenen aan de eindklant. Ingrijpende veranderingen in uw tuinbouwbedrijf lijken vrijwel onvermijdelijk. Welke keuzes u precies maakt, is om te beginnen afhankelijk van uw eigen situatie, zoals de afspraken die u heeft met uw energieleverancier. U kunt bijvoorbeeld: 

  • juist nu de productie opschroeven om zo nog optimaal te profiteren van een bestaand energiecontract; 
  • niet in de winter telen en zo direct energiekosten besparen; 
  • (tijdelijk) overstappen op andere gewassen om een beter rendement te halen; 
  • op termijn de productie verplaatsen naar een land waar u nu heen exporteert en zo uw energie- en transportkosten verlagen. 

Sluit aan bij maatschappelijke trends 

Door de snelheid van de ontwikkelingen hebt u wellicht de neiging om vooral te sturen op de financiële gevolgen voor de korte termijn. Maar voor de toekomst van uw tuinbouwbedrijf is het juist nu belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. Om aan te sluiten bij uw persoonlijke wensen en ambities, maar ook bij maatschappelijke trends. Een goed voorbeeld is verduurzaming. Zoek daarbij naar win-win situaties. Zo drukt u met energiebesparende maatregelen uw energiekosten én haakt u in op de verduurzamingstrend. 

Mee in de energietransitie 

Verduurzamen is sowieso een onderwerp waar u niet omheen kunt. Onlangs nog stuurde minister Staghouwer een brief naar de Tweede Kamer over een pakket verduurzamingsmaatregelen voor de glastuinbouw. Daarmee stuurt de overheid onder meer aan op alternatieve warmtebronnen voor kassen. Denk aan aardwarmte, biobrandstof en zonne-energie. Nieuwe wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat u als tuinder meegaat in deze energietransitie. 

Verplicht rapporteren 

Ook meer in het algemeen kunt u op afzienbare termijn eisen aan verduurzaming verwachten, bijvoorbeeld vanuit de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Volgens die richtlijn moeten grote bedrijven vanaf volgend jaar duurzaamheidsgegevens rapporteren, bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot. Op termijn gaat dit ook gelden voor het mkb. Bovendien zullen bijvoorbeeld grote retailers die uw producten afnemen u vragen om data aan te leveren voor hun rapporten. 

Samenwerken in de toeleveringsketen 

Omdat duurzaamheid de hele toeleveringsketen raakt – van veredelaar tot retailer – wordt samenwerking in die keten steeds belangrijker. Door u bijvoorbeeld aan te sluiten bij een coöperatie van telers, staat u sterker tegenover grote afnemers als het erom gaat hoe de prijs verdeeld wordt. Maar ook om een stem te hebben in de manier waarop duurzaamheid in de branche gemeten en gerapporteerd moet worden. 

Meedenken 

Bij Flynth helpen we u graag om mee te denken over de toekomst van uw tuinbouwbedrijf en weloverwogen beslissingen te nemen. Om samen mogelijke scenario’s op een rij te zetten en dan te kijken hoe u die financieel rond kunt krijgen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. We kunnen u helpen om u voor te bereiden op nieuwe regels, maar ook om handig in te zetten op de subsidieregelingen die daarbij horen. Zo bouwt u stap voor stap aan de toekomst van uw bedrijf.  

Behoefte aan advies of vragen over dit artikel? Neem contact op met uw Flynth adviseur of via het contactformulier.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Cor de Fijter Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Cor de Fijter