Nieuws

Tips verlagen eigen bijdrage verzorgingshuis

Tips verlagen eigen bijdrage verzorgingshuis
Gepubliceerd: 22-12-2021, laatst gewijzigd: 04-01-2022

Het blijft een aspect waar veel mensen tegenaan lopen: de angst voor het moeten opeten van het eigen vermogen bij opname in een verzorgingshuis. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Hierbij geldt de situatie op 1 januari van het jaar dat minimaal 2 jaar eerder ligt. Voor de eigen bijdrage 2022 wordt gekeken naar 1 januari 2020. Daarbij is de belastingaangifte het uitgangspunt. Het inkomen uit alle belastingboxen ( box 1, 2 en 3) is bepalend. Ten aanzien van het vermogen is alleen box 3 bepalend, hierbij kunt u denken aan spaargeld en beleggingen.

Er kan sprake zijn van een lage eigen bijdrage of een hoge eigen bijdrage. U betaalt de lage eigen bijdrage als u korter dan 4 maanden wordt opgenomen dan wel een partner heeft die thuis blijft wonen. De lage eigen bijdrage bedraagt maximaal € 900 per maand (jaar 2021). De hoge eigen bijdrage bedraagt maximaal € 2.469 per maand (jaar 2021). U kunt met de volgende link de eigen bijdrage berekenen:  eigen bijdrage rekenhulp.

Tip – Verkoop huis net na de jaarwisseling

Als u uw huis net vóór de jaarwisseling verkoopt wordt de waarde van de eigen woning (box 1) omgezet in spaargeld (box 3). Dat is nadelig voor de eigen bijdrage omdat de eigen woning niet meetelt als vermogen voor de eigen bijdrage. Spaargeld daarentegen telt wel mee. Als u de mogelijkheid heeft kunt u dus beter uw huis verkopen net ná de jaarwisseling.

Tip – Spaar B.V. of schenkingen

Als u veel spaargeld en/of beleggingen heeft in box 3 kan het voordelig zijn om dit over te zetten in een spaar B.V. Hiermee hevelt u vermogen over van box 3 naar box 2. Deze laatste box blijft qua vermogen buiten schot bij de bepaling van de eigen bijdrage. Daarnaast kan het doen van schenkingen ook een belangrijk middel zijn om uw vermogen in box 3 te verlagen.

Tip – Maximale bijdrage

Er zit een maximum aan de eigen bijdrage. Als u de mogelijkheid heeft om met inkomsten te schuiven kan het een goede optie zijn om in een jaar dat u de maximale eigen bijdrage betaalt juist veel (extra) inkomsten te hebben en in de jaren erna niets/minder. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u een B.V. heeft waarbij u zelf de regie heeft over de dividenduitkeringen.  

Tip – Verlegging peiljaar

Mocht de huidige situatie qua inkomen en vermogen aanzienlijk afwijken ten opzichte van de situatie van 2 jaar eerder dan kan onder voorwaarden een verzoek worden gedaan bij het CAK om de eigen bijdrage aan te passen. Dit is overigens niet altijd gegarandeerd.

Tip - Levenstestament

Als u wordt opgenomen in een verzorgingshuis is er een kans dat u niet meer wilsbekwaam bent. Het kan dan van groot belang zijn dat iemand anders uw zaken behartigt. Door middel van een levenstestament kunt u iemand een volmacht geven om uw persoonlijke en zakelijke belangen te behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Door een levenstestament is het daardoor mogelijk om, ook als u niet meer wilsbekwaam bent, de eigen bijdrage te verlagen. Degene die de volmacht heeft zou dan bijvoorbeeld uw huis kunnen verkopen en met de opbrengst schenkingen kunnen doen.

Tip - Testament

Zelfs een testament kan bepalend zijn voor de hoogte van de eigen bijdrage. In een testament kan worden opgenomen dat het erfdeel van de kinderen direct opeisbaar wordt als er sprake is van opname in een verzorgingshuis. Dit heeft als gevolg dat de overbedelingsschuld aan de kinderen (naar aanleiding van het overlijden van de partner) verplicht wordt opgenomen in box 3 hetgeen een verlaging van het vermogen met zich meebrengt. Een verlaging van het vermogen kan een mogelijke verlaging van de eigen bijdrage met zich meebrengen. Zonder een testament mét deze bepaling mag de schuld aan de kinderen bij opname in een verzorgingstehuis niet worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting en leidt daarmee dus niet tot een verlaging van het vermogen in box 3. Daarnaast kan het interessant zijn om te werken met een minimaal erfdeel voor de partner.

Conclusie

Welke optie voor u het beste is, is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is en blijft maatwerk, elke situatie kan namelijk vragen om een andere benadering. Wilt u passend advies in uw persoonlijke situatie? Neem contact met ons op, dan helpen wij u verder.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Karin Martens - Kusters Senior Adviseur Financiële Planning bij Flynth Karin Martens - Kusters