My Flynth
Nieuws

Tip: belastingvoordeel dankzij de juiste ondernemingsstructuur

Gepubliceerd: 10-11-2017, laatst gewijzigd: 10-11-2017

Uw fiscale bedrijfsresultaten vragen om een passende ondernemingsstructuur. Voer hiervoor regelmatig een ‘APK’ uit. Heeft u bijvoorbeeld hoge winsten behaald, verwacht u deze óf hebt u verwachte hoge winsten juist níet gerealiseerd? Dan kan dat al een aanleiding zijn. Kijk ook naar de mogelijkheden om de belaste winst te reduceren. Denk eens aan een ‘hybride structuur’. In dit artikel ontdekt u meer.

Bij goede bedrijfsresultaten (oftewel hoge winsten) zijn er verschillende mogelijkheden. Denk aan:

  • investeren, zodat u in aanmerking komt voor EIA, MIA of willekeurige afschrijving
  • een maatschap of vof aangaan, zodat u de winsten kunt ‘spreiden’
  • volledig overstappen naar exploitatie in de vorm van een bv
  • terugkeren vanuit de bv naar een zelfstandige onderneming in de inkomstenbelastingsfeer

Een hybride structuur mogelijk?

Al meerdere jaren speelt de vraag of een ‘hybride structuur’ ook tot deze mogelijkheden behoort. Dit is een structuur waarin gewerkt wordt met een bv én een zelfstandige onderneming. Al net zolang is de Belastingdienst van mening dat een hybride structuur (ernstige) fiscale gevolgen heeft, en probeert dit dan ook tegen te gaan.

64 procent belasting

Het standpunt van de Belastingdienst is: in een hybride structuur moeten de aandelen in de bv worden gerekend tot het verplichte ondernemingsvermogen. Dat betekent dat de belastingheffing maximaal zou kunnen oplopen tot 25 procent vennootschapsbelasting én dan nog eens 52 procent over de resterende 75 procent. Oftewel: 64 procent. Dat is voor geen enkele ondernemer interessant.

Uitspraak van het gerechtshof

Het gerechtshof in Arnhem heeft uitspraak gedaan over de hybride structuur. Na de laatste uitspraak heeft het Ministerie bekendgemaakt niet in hoger beroep te gaan.  

Deze beslissing betekent: de aandelen in een bv mogen in bepaalde gevallen tot het zogenaamde box 2-vermogen worden gerekend (dus niet verplicht tot het ondernemingsvermogen). Dit betekent in de praktijk dat het mogelijk kan zijn een samenwerkingsverband aan te gaan: tussen u als zelfstandige en een bv als tweede vennoot.

Profiteren van meerdere belastingregimes

Ondernemer zijn voor de heffing van inkomstenbelasting heeft als belangrijk voordeel: u kunt gebruikmaken van faciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Maakt u blijvend hoge winsten? Dan wordt de bv aantrekkelijk. Een bv betaalt namelijk maar 20 procent vennootschapsbelasting over de winst tot 250.000 euro. In de toekomst betaalt u bij verkoop van de aandelen over de waardestijging en bij onttrekking (dividend) vanuit de bv naar privé nog 25 procent aan box 2-heffing. In totaal is de belastingdruk over iedere euro winst dan 40 procent.

Veel ondernemers zijn daarom op zoek naar een tussenoplossing, om de voordelen van beide belastingregimes te kunnen toepassen.  

De voorwaarde voor de hybride structuur

De hybride structuur die nu in beeld komt is dus een maatschap of vennootschap onder firma, met als vennoten: uzelf én een besloten vennootschap. Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: de bv moet andere inkomensbronnen hebben dan alleen het winstaandeel in de onderneming. Dat vraagt om maatwerk, waarover Flynth graag met u in gesprek gaat. 

Flynth denkt met u mee

Zien wij dat overstappen naar een andere ondernemingsstructuur voor u kansen kan opleveren? Dan zullen we met u in gesprek gaan. Flynth denkt ook graag met u mee als u hoge winsten ziet aankomen en benieuwd bent naar de mogelijkheden om over te stappen. Wie weet is de hybride structuur voor u de ideale oplossing.

Meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Let op

Een hybride structuur kent verschillende fiscale gevolgen. Maar denk ook aan gevolgen voor bijvoorbeeld fosfaatrechten, andere productierechten en gevolgen voor meldingen bij RVO en KvK. Ook kan het leiden tot hogere administratieve lasten en notariële kosten. Welke gevolgen er precies zijn, dat kan per bedrijf verschillen. Ga na wat een structuurwijziging voor u specifiek betekent en maak zelf uw afweging.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Frank Zeinstra

Frank.Zeinstra@flynth.nl