nieuws

Subsidieregeling voor Friese landbouwbedrijven opengesteld

Gepubliceerd: 22-11-2018, laatst gewijzigd: 21-01-2020

Vanaf 22 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019 is de Subsidieregeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2018 opengesteld voor subsidieaanvragen.

De openstelling is gericht op een brede uitrol  van gewenste investering(en) voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven in de provincie Friesland.

De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken.

Subsidiabele kosten

Subsidie wordt alleen verstrekt voor de volgende kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de investering:

  • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
  • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

Hoogte subsidie

  • de maximale hoogte van een subsidie bedraagt 100.000 euro;
  • het subsidiepercentage bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten;
  • het totaal aangevraagde investeringen per aanvragen moeten minimaal 25.000 euro bedragen;
  • subsidie wordt niet verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan 10.000 euro.

Investeringen

Er zijn 14 categorieën met subsidiabele maatregelen. Deze staan vermeld op de Investeringslijst.

Tendersysteem

Toekenning van de subsidies gebeurd op rangschikking van de puntenscore zoals genoemd in de investeringslijst. Investeringen met hoge score komen als eerste in aanmerking voor subsidie.
Meerdere investeringen uit de lijst mogen gestapeld worden tot één subsidieaanvraag. De gehele aanvraag wordt vervolgens gerangschikt op basis van de categorie met de hoogste puntenscore. Wanneer dus een investering met een score van 4 punten wordt gecombineerd met een investering met 10 punten, dan wordt de gehele investering gerangschikt als investering met 10 punten.

Meer informatie

Heeft u plannen om te investeren en wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Frits Hogendorf

frits.hogendorf@flynth.nl