My Flynth
nieuws

Subsidiekansen voor de tuinbouw

Gepubliceerd: 12-04-2018, laatst gewijzigd: 15-10-2018

In de komende maanden doen zich weer een aantal kansen op subsidie voor tuinbouwondernemers voor. De navolgende subsidieregelingen zullen worden opengesteld.

Subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) open van 17 mei tot en met 31 mei

De regeling is open voor investeringen in een innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Zoals bijvoorbeeld innovatieve warmtepomp toepassingen of grootschalige zonthermie.

De subsidie bedraagt 30 tot 40 procent van de meerkosten van de investering ten opzichte van een regulier systeem. Het minimum subsidiebedrag per deelnemer is 125.000 euro en de subsidie is maximaal 1,5 miljoen euro per aanvraag.

Subsidieregeling voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) in augustus open

De subsidie bedraagt maximaal 25 procent van de subsidiabele kosten en zal naar verwachting van toepassing zijn op de onderstaande investeringen:

  • Tweede energiescherm voor alle glastuinbouwbedrijven                  
  • Aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster (maar ook een warmteleiding tussen 2 bedrijven)
  • Aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of –cluster (zoals bijvoorbeeld OCAP)
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd. 

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren MIT-R&D-samenwerkingsprojecten open vanaf 2 juli tot 2 september

U kunt als MKB-ondernemer namens een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een aanvraag is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

De subsidie bedraagt 35 procent van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal 50.000 euro en maximaal 350.000 euro per innovatieproject.

Let op: voor alle subsidieregelingen geldt, dat u nog geen opdracht mag hebben gegeven voor het uitbesteden van de investering, voordat de subsidieregeling open is!

Meer informatie?

De voorwaarden en specifieke eisen verschillen per subsidieregeling. De subsidieadviseurs van Flynth geven u daar graag meer informatie over en kunnen u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.
Flynth is bereikbaar via email subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088-2367777.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Marianne van der Spek - van Hof

Marianne.vanderSpek@flynth.nl