nieuws

Stressbestendig met subsidies

Stressbestendig met subsidies
Gepubliceerd: 20-05-2021, laatst gewijzigd: 25-11-2021

De coronacrisis zorgt ervoor dat actief ondernemen tijdens deze periode het nodige extra risico met zich mee brengt. U heeft immers geen inzichten in wat er op korte termijn kan gebeuren. Hoe vergroot u als ondernemer de weerbaarheid van uw onderneming, zodat u een crisis als deze of de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst beter doorstaat?

Eén van de oplossingen investeren in het verduurzamen van uw onderneming, waarbij duurzaamheid meer is dan de verlaging van de energierekening of reductie van emissie. “Duurzaamheid richt zich op alle aspecten van de bedrijfsvoering”, aldus Stefan van Summeren, senior adviseur bedrijfslocatie bij Flynth-Rombou.

Hieronder een aantal aspecten van duurzaamheid die u als agrarisch ondernemer – ook met een klein budget – kunt toepassen. 

Arbeidsgemak

Tijd en mankracht zijn kostbaar. Naast aandacht voor bedrijfsinrichting, waarbij werklijnen zo efficiënt mogelijk worden ingericht, kan automatisering en robotisering hierin een oplossing bieden. Denk hierbij aan het proces van sorteren en verpakken in de sierteelt- en tuinbouwsector of voer- en melkrobots in de veehouderij.  

Inspelen op klimaatverandering

Steeds vaker worden we geconfronteerd met langere periodes van droogte en extreme regenval. Met aandacht voor het behoud van bodemleven en bodemstructuur en opvang van regenwater beperkt u daar waar mogelijk de afhankelijkheid van het weer. 

Dierenwelzijn

Aandacht voor welzijn door bijvoorbeeld voldoende luchtinlaat, dakisolatie en ventilatoren, eventueel aangevuld met een koelsysteem dragen bij aan het welzijn van uw varkens, koeien, vleeskalveren of pluimvee. Ook de stalconcepten met veel vrijheid voor het dier winnen steeds meer terrein. De eisen van supermarkten en de vraag van de consument stimuleren mede dit laatste. 

Bovenstaande voorbeelden, maar ook andere investeringen op het gebied van duurzaamheid verdienen zich in hoofdzaak terug in efficiency, effectiviteit, kostenreductie en opbrengstvergroting. Daar waar tijd en middelen schaars zijn, is het belangrijk hierin een goede strategische afweging te maken, zodat deze voordelen optimaal bijdragen aan de weerbaarheid. Dit alles begint met (middel)lange termijn planvorming. Laat u hierbij ook adviseren door onze subsidieadviseurs. 

Naast de voordelen van de investering zelf, kan het voordeel en de weerbaarheid worden versterkt door overheidssteun. Duurzaamheid staat al hoog op de politieke agenda en dat blijft naar verwachting de komende jaren ook. De overheid vindt het belangrijk dat ondernemingen innoveren en verduurzamen en stimuleert dit niet alleen met de Groen Label Kas en de Maatlat Duurzame Veehouderij, maar ook met fiscale voordelen, zoals EIA en MIA/Vamil en subsidies als een MIT Agro, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Subsidie innovatie voor veestallen en stalsystemen.

Focus op Herstel

Hebt u als ondernemer behoefte aan een sparringpartner als het gaat om het versterken van de weerbaarheid van uw onderneming? Onze bedrijfsadviseurs helpen u graag verder. Daarnaast ontwikkelde Flynth speciaal voor ondernemers in de tuinbouw ‘Focus op Herstel’. Tijdens dit traject helpen wij ondernemers bij het ontwikkelen van strategisch en operationeel perspectief in deze moeilijke tijd. Het traject bestaat uit een module persoonlijke ontwikkeling en een module bedrijfsontwikkeling. 

Flynth helpt u graag verder!

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er zijn om uw weerbaarheid te vergroten of heeft u andere vragen? Wij staan voor u klaar. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Geert Bruns Senior Subsidieadviseur bij Flynth Geert Bruns