nieuws

Strengere maximale emissiewaarden voor varkensstallen

Gepubliceerd: 04-11-2019, laatst gewijzigd: 21-11-2019

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor IPPC-bedrijven aangescherpte maximale emissiewaarden voor varkens – met uitzondering van gespeende biggen. Uw varkenshouderij is een IPPC-bedrijf als u meer dan 750 zeugen en/of 2.000 vleesvarkens heeft.

Nieuwe of verbouwde stallen

De scherpere ammoniak-emissiewaarden gelden voor uw bedrijf als u op of na 1 januari een stal opricht, vervangt of uitbreidt en boven de IPPC-drempel van 750 zeugen en/of 2.000 vleesvarkens komt. Het kan zijn dat uw bedrijf voor een verbouwing nog niet boven de IPPC-drempel valt, maar daarna wel. Houd er in dat geval rekening mee dat uw bedrijf na de verbouwing aan de scherpere emissiewaarden moet voldoen. Voor huisvestingssystemen in bestaande stallen blijven de huidige maximale emissiewaarden gelden.

Tabel 1: Maximale emissiewaarde voor varkens per dierplaats per jaar

 

Diercategorie

Maximale emissiewaarde in kg NH3/plaats

 

 

Kolom A   1)

Kolom B   2)

Kolom C   3)

Biggenopfok (gespeende biggen)

0,21

0,21

0,21

Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

2,9

2,9

2,5

Guste en dragende zeugen

2,6

2,6

1,3

Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen

1,6

1,5

1,1

  1. Kolom A geldt voor een dierenverblijf (stal) uiterlijk 30 juni 2015 opgericht
  2. Kolom B geldt voor een dierenverblijf (stal) uiterlijk op of na 1 juli 2015 opgericht
  3. Kolom C geldt uitsluitend voor IPPC-bedrijven waarbij het dierenverblijf (stal) is opgericht op of na 1 januari 2020.

Emissiewaarde per diercategorie

De nieuwe maximale emissiewaarden zijn vastgelegd in het besluit ‘Emissiearme huisvesting’. Er zijn nieuwe waarden voor de diercategorieën  Kraamzeugen, Guste en dragende zeugen en Vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen. Voor de gespeende biggen is de maximumwaarde niet aangescherpt. In de tabel hierboven hebben we de huidige en de nieuwe waarden voor u op een rij gezet.

Beperk emissie met luchtwassers

De meest gangbare manier om uw huisvestingssysteem emissiearm te maken is met luchtwassers. Alle luchtwassystemen op de lijst van de RAV (Regeling ammoniak en veehouderij) voldoen aan de strengere normen. Wilt u liever een ander emissiearm huisvestingssysteem installeren, dan is uw keuze beperkt.

Meer informatie?

Twijfelt u of de nieuwe emissiewaarden voor uw bedrijf gelden of wilt u meer weten? Neem contact op met uw Flynth-adviseur of direct met Dick Hengeveld via 06-22379589 of dhengeveld@rombou.nl 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Dick Hengeveld

dhengeveld@rombou.nl