SDE++ subsidie: openstelling 2023 uitgesteld

 
SDE++ subsidie: openstelling 2023 uitgesteld
Gepubliceerd: 19-04-2023, laatst gewijzigd: 01-05-2023

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is een subsidieregeling voor de realisatie van duurzame energieprojecten. In totaal is er een budget van 8 miljard beschikbaar. De aangekondigde openstelling op 6 juni is uitgesteld naar september 2023. De exacte datum is nog niet bekend. 

De subsidie moet ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. U kunt SDE++ aanvragen voor technieken voor hernieuwbare energieproductie, maar ook voor andere technieken die de uitstoot van CO2 reduceren. Vorig jaar zijn er een aantal nieuwe technieken aan de regeling toegevoegd, zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken zijn gekoppeld. 

Budget voor minder rendabele technieken

Net als voorgaande jaren werkt de regeling met openstellingsrondes. Aanvragen voor technieken die een lagere subsidie per ton CO2-reductie vereisen, kunt u eerder indienen. De kans is daardoor groter dat u deze subsidieaanvraag krijgt toegekend. 

Maar ook technieken die nu (nog) relatief veel subsidie vereisen, zijn op de langere termijn noodzakelijk voor de energietransitie. Het zou zonde zijn als deze buiten de boot vallen omdat het budget op is. Daarom wil  de overheid voor de komende openstellingsronde budget reserveren voor specifieke technieken. Het gaat om technieken voor lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). 

Dit verandert er ten opzichte van 2022

De categorieën technieken die vorig jaar voor SDE++ in aanmerking kwamen, vormen ook dit jaar de basis voor de regeling. De subsidie staat dus weer open voor zon-PV, wind, waterkracht, osmose, biomassavergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkas, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, CCS en CCU. 

De lucht-water-warmtepomp is toegevoegd als nieuwe techniek. Deze warmtepomp gebruikt de warmte uit de buitenlucht als bron om te verwarmen. De techniek biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor toepassing in de glastuinbouw, ook in combinatie met andere bronnen waaruit warmte kan worden onttrokken (zoals geothermie, aquathermie of via daglichtkas). 

In 2023 is de ondergrens voor elektrische boilers verlaagd van 5 MW naar 2 MW. Hierbij geldt de voorwaarde dat de aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde ten minste 100 graden Celsius is. 

Maximaal 50% van piekvermogen zonnepanelen terugleveren

In 2022 was de additionele teruglevercapaciteit voor zon-PV-projecten groter dan 1 MWp. Gemaximaliseerd op 50% van het piekvermogen van de zon-PV-installatie. Dit jaar is het voorstel om de maximalisatie uit te breiden naar projecten kleiner dan 1 MWp. Dat betekent dat alle nieuwe aansluitingen maximaal de helft van hun piekvermogen mogen terugleveren aan het net. Hierdoor zijn er meer hernieuwbare energieprojecten bij dezelfde netcapaciteit mogelijk. 

Benieuwd of u de SDE++ kunt aanvragen?

De subsidieadviseurs van Flynth hebben de afgelopen jaren veel subsidieaanvragen voor zon-PV- en windprojecten succesvol begeleid. Ook hebben we ruime ervaring met aanvragen voor de andere categorieën. Wilt u meer weten over de SDE++-subsidie of direct aan de slag met de aanvraag? Neem dan contact op via onderstaand formulier. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: