Eindejaarstip

Rond vereffening bij liquidatie deelneming nog af in 2020

Rond vereffening bij liquidatie deelneming nog af in 2020
Gepubliceerd: 06-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

In tegenstelling tot gewone verliezen uit een deelneming zijn liquidatieverliezen mogelijk aftrekbaar bij de holding. Maar er is een wetsvoorstel voor de wijziging van deze liquidatieverliesregeling ingediend dat waarschijnlijk de eindstreep zal gaan halen.

Als het parlement dit voorstel aanneemt, wijzigt de regeling voor aftrek van liquidatieverliezen, voor zover het liquidatieverlies meer bedraagt dan € 5 miljoen. Een dergelijk verlies is dan alleen aftrekbaar als het een liquidatie betreft van een Nederlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in een EU-/EER-staat. Bovendien moet de holding een kwalificerend belang houden in de ontbonden vennootschap. Dat belang is aanwezig wanneer de holding beslissende invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de dochtervennootschap. Het liquidatieverlies is vanaf 2021 uiterlijk in het derde jaar na aanvang van de vereffening aftrekbaar. Voor veel MKB-ondernemers zal een liquidatieverlies niet hoger zijn dan € 5 miljoen dus dan verandert er eigenlijk niets.

Tip: zorg dat de vereffening nog dit jaar wordt afgerond

Wilt u dat een liquidatieverlies in 2020 nog aftrekbaar is, zorgt u er dan voor dat de vereffening nog dit jaar wordt afgerond. Om een liquidatieverlies in aftrek te kunnen brengen, is het namelijk noodzakelijk dat de vereffening is voltooid in het jaar waarin een vennootschap het liquidatieverlies wil aftrekken. Als u juist wilt dat uw holding pas in 2021 het liquidatieverlies aftrekt dan kunt u vrij eenvoudig de afronding van de vereffening uitstellen tot in 2021. Dan kunt u in dat jaar het liquidatieverlies in aftrek brengen.

Let op: Als er een no-deal Brexit komt dan valt het VK vanaf 1 januari a.s. ook onder de niet-EU-landen en valt een liquidatieverlies van een dochter uit het VK ook onder de nieuwe regeling en zal aan die voorwaarden moeten worden voldaan. Wilt u dat niet, rondt u dan de liquidatie van zo’n VK-dochter nog dit jaar af.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer

peter.furer@flynth.nl