Nieuws

Reorganisatie: hoe pakt u dat aan?

Reorganisatie: hoe pakt u dat aan?
Gepubliceerd: 26-10-2020, laatst gewijzigd: 13-11-2020

Een toekomstbestendige onderneming  hebben en houden in deze moeilijke tijd is een uitdaging voor ondernemers. Mensen ontslaan is niet altijd de juiste keuze, een transformatie van de onderneming vaak wel.  Wat is uw plan van morgen en hoe pakt u een reorganisatie eigenlijk aan? 

Een reorganisatie begint met een doordacht reorganisatieplan. Hierin staan alle benodigde informatie en gegevens op een rij. Dat levert een goed overzicht van alle mogelijke vervolgstappen. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een analyse van de missie, visie en strategie van de onderneming; een uiteenzetting van de bedrijfseconomische redenen van de reorganisatie; de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen; een prognose voor de komende periode; een uiteenzetting waarom afvloeiing van personeel noodzakelijk is een overzicht van de functies waar arbeidsplaatsen zullen (moeten) vervallen.  Hieronder leggen we de verschillende onderdelen van een reorganisatieplan uit. 

Missie, visie en strategie

Het is belangrijk de missie, visie en strategie van uw onderneming te evalueren en te herijken. Passen die missie, visie en strategie nog wel bij uw organisatie, of is er een wijziging nodig?

Strategische personeelsplanning 

Wanneer de missie, visie en strategie op orde zijn, is het zaak om voor een strategische personeelsplanning te zorgen. Die helpt bij het bepalen van benodigd personeel en noodzakelijke maatregelen.

Huidige en gewenste situatie

Hoe ziet het organogram van uw organisatie eruit? Wat is de omvang en wat is de samenstelling? Maar ook: wat is de omvang en samenstelling in de gewenste situatie? Welke nieuwe functies ontstaan er, welke zijn overbodig en welke zijn cruciaal? Welke kennis, vaardigheden en competenties zijn nodig? Het in kaart brengen van beide situaties helpt u te bepalen wat er nodig is om van A naar B te komen.  

Herinrichting

Hoe komt u van de huidige naar de gewenste situatie? Vaak is enige vorm van herinrichting noodzakelijk. Een greep uit de maatregelen: een  disfunctioneringstraject, demotie, promotie, een ontwikkelingstraject, coaching, overplaatsing, vacatures vervullen of talent binden en ontslag.

Bezuinigen

Buiten het aanbrengen van wijzigingen in het personeelsbestand, zijn er ook andere manieren om maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan overuren beperken, efficiënter werken, reiskosten besparen, het beëindigen van contracten van bepaalde tijd, stoppen met uitzendkrachten en/of het inhuren van zzp’ers, het uitzoeken van verborgen subsidies en het controleren van dossiers van zieke medewerkers.

Wat als ontslag onvermijdelijk is?

Als de uiteindelijke conclusie toch is dat ontslag onoverkomelijk is, zijn er ruwweg twee verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken.

Het is mogelijk om afscheid van medewekers  te nemen door middel van wederzijds goedvinden. Dit kan via een vaststellingsovereenkomst. U maakt samen met de medewerker(s) afspraken over de beëindiging van het dienstverband. Als de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is opgesteld, kunnen medewerkers een beroep doen op de WW-uitkering. U moet in ieder geval rekening houden met de wettelijke opzegtermijn of opzegtermijn volgens de cao. Daarnaast is een transitievergoeding gebruikelijk. Sinds de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) hebben medewerkers vanaf dag één recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Als uw bedrijf in financiële nood verkeert, kan dit een fikse kostenpost zijn.

UWV-procedure

Als u geen wederzijds akkoord bereikt door middel van een vaststellingsovereenkomst, is een procedure bij het UWV onvermijdelijk. U vraagt dan bij het UWV een ontslagvergunning aan voor de werknemer(s). Als het UWV die vergunning verleent, mag u de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het UWV beoordeelt volgens een vast toetsingskader of er bedrijfseconomische omstandigheden zijn die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen. Zij beoordelen of er een noodzaak voor reorganisatie is en of u voldoende inspanning heeft verricht voor de mogelijke herplaatsing van de medewerker(s).

Wat zijn bedrijfseconomische omstandigheden?

Bedrijfseconomische omstandigheden zijn noodzakelijke werkvermindering. Organisatorische en/of technologische veranderingen en (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging en een slechte of slechter wordende financiële situatie.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel is van toepassing bij bedrijfseconomische ontslag waarvoor een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV. Het afspiegelingsbeginsel is de methode waarmee wordt bepaald welke medewerkers voor ontslag worden voorgedragen.

Meer informatie?

Voor ondernemers hebben wij een special  ‘Plan van morgen’  ontwikkeld. Deze kunt u downloaden.  Dit leest u in het magazine:   

  • Toekomstbestendig ondernemen in 4 stappen; 
  • Ontdek uw kansen bij een reorganisatie; 
  • Zet uw medewerkers op de juiste plek; 
  • De HR-adviseurs van Flynth staan voor u klaar!

Heeft u specifieke vragen?

Voor al uw specifieke vragen kunt u terecht bij het HR advies team van Flynth. Bel 088 236 77 77 of mail uw vraag naar hradvies@flynth.nl

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 
Gerrie van Elswijk - Hoek

Gerrie.VanElswijk@flynth.nl