nieuws

Regels graslandvernietiging op een rij

Regels graslandvernietiging op een rij
Gepubliceerd: 16-04-2021, laatst gewijzigd: 19-04-2021

Er zijn verschillende regels rondom graslandvernietiging op zand- en lössgrond ten behoeve van de teelt van mais of aardappelen. Deze zijn tamelijk ingewikkeld, daarom staan ze hieronder op een rij. 

Afhankelijk van het ‘type’ grasland dat wordt vernietigd, kan het volgende van toepassing zijn:

  • Een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm.
  • Een graslandvernietigingsmonster, om aan te tonen of een extra stikstofgift is toegestaan.
  • Een stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland dat in het voorjaar nog voor de voerderwinning wordt gebruikt via maaien en/of beweiden. 

65 kg korting

De korting van 65 kg op de stikstoftotaalnorm geldt voor alle bedrijven op zand- en/of lössgrond die na graslandvernietiging mais, consumptie- op fabrieksaardappelen telen. 

Verplicht vanggewas of groenbemester

Het verplichte vanggewas na mais of een grasgroenbemester worden ook beoordeeld als grasland. Er is immers sprake van ‘grasland’ wanneer het perceel voor ‘ten minste 50% is beteeld met gras en is of werd gebruikt voor de voederwinning’ door maaien en/of beweiden. Anders dan bij ‘grasland uit voorgaand jaar’ hoeft, na het vernietigen van deze gewassen (gras), de stikstofnorm van mais of aardappelen niet met 65 kg gekort te worden. 

Graslandvernietigingsmonster

Een graslandvernietigingsmonster is niet nodig als de 65 kg korting van toepassing is. Het maakt geen verschil of het gras is gebruikt voor voederwinning.

Verplicht vanggewas of groenbemester

Een graslandvernietigingsmonster is wel verplicht als het verplichte vanggewas (gras) na mais of de grasgroenbemester is gebruikt voor voederwinning.

N-norm tijdelijk grasland

Indien het grasland in het jaar van vernietigen nog wordt gebruikt voor de voederwinning is het mogelijk om de stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland te claimen. De graszode moet dan vanaf 1 januari t/m minimaal 15 april in stand blijven. Deze norm geldt voor een perceel welke vorig jaar al grasland was en voor de grasgroenbemester.

Geen norm bij vanggewas na mais

De stikstofnorm voor tijdelijk grasland (1 januari t/m 15 april) is nooit van toepassing op een verplicht vanggewas (gras) na mais op zand- en lössgrond. Ondanks dat het gewas mogelijk al eerder is gemaaid/beweid, ziet RVO dit pas vanaf 1 februari als tijdelijk grasland. Tot 1 februari blijft het een vanggewas. Dit betekent bij vernietiging voor 11 mei voor een ander gewas er geen stikstofruimte voor tijdelijk grasland verkregen kan worden.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Hidde van der Peet Medewerker Bedrijfsadvies bij Flynth Hidde van der Peet

hidde.vanderpeet@Flynth.nl