Nieuws

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 vanaf 29 mei opengesteld

Gepubliceerd: 24-05-2017, laatst gewijzigd: 22-06-2017

Vandaag, 24 mei 2017, wordt de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij gepubliceerd, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Vanaf 29 mei 0.00 uur kunnen varkenshouders hun interesse kenbaar maken door zichzelf aan te melden. De subsidieregeling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager gehalte aan fosfor dan in 2016. Varkenshouders die in aanmerking willen komen voor deze tegemoetkoming kunnen zich van 29 mei tot en met 26 juni aanmelden via de link onderaan deze pagina. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij valt onder verantwoording van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Voor de uitvoering van de Regeling wordt samengewerkt met Flynth accountants en adviseurs. De regeling is bedoeld om als sector eenmalig, in 2017, een inspanning te verrichten om 1 miljoen kg fosfaat te reduceren via mengvoeders. De beoogde reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn. Er is 4 miljoen euro beschikbaar voor de reductie van 1 miljoen kg fosfaat via mengvoeders.

Varkenshouders ontvangen een tegemoetkoming voor vrijwillig inkoop van fosforarmere mengvoeders. De Regeling is gericht op varkensbedrijven die hun inkoop van fosfaat middels mengvoeders verminderen ten opzichte van het jaar 2016. Voorwaarde is dat inzichtelijk gemaakt wordt om welke hoeveelheid fosfaatinkoop het gaat. De tegemoetkoming wordt verleend voor het aantal kilogrammen fosfaat waarmee de inkoop in 2017 verminderd is (wordt) per gemiddeld aantal varkens (vleesvarkens en/of zeugen) in de periode 1 januari  t/m 31 december 2017, ten opzichte van hetzelfde gemiddeld aantal varkens in dezelfde periode in 2016. Als bewijslast hiervoor dienen veesaldokaarten en voerjaaroverzichten van beide jaren.

Voorwaarden en aanmelden

Download hier de volledige regelingstekst van de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017.

Varkenshouders die in aanmerking willen komen voor deze tegemoetkoming kunnen zich van 29 mei tot en met 26 juni aanmelden via deze link. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar ons uitgebreide vraag en antwoord document. Zit uw vraag daar niet bij? Stuur dan een mail naar fosfaatreductievarkens@flynth.nl.  

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen