nieuws

Regeling Brongerichte verduurzaming stallen is open

Regeling Brongerichte verduurzaming stallen is open
Gepubliceerd: 18-06-2020, laatst gewijzigd: 19-06-2020

Sinds 25 mei 2020 is de Regeling Brongerichte verduurzaming stallen geopend. Deze regeling moet een extra stimulans geven aan het reduceren van stikstof. De regeling kent twee onderdelen, namelijk een innovatiemodule en investeringsmodule. Het is onderdeel van programma sanering en verduurzaming veehouderij uit het regeerakkoord.

In de veehouderij staat er de komende jaren veel te gebeuren. Ondernemers beraden zich op hun positie en hoe zij in willen spelen op het veranderende speelveld. Emissies en ammoniak zijn daarin een belangrijke factor.

Anticipeer nu

Het valt nu niet mee om de juiste keuzes voor de toekomst te maken als de omgeving zo sterk in beweging is. Zo zijn niet alle emissiearme systemen zo effect als eerder aangenomen. Bovendien zet de overheid steeds meer in op brongerichte emissiebeperking. Dus systemen die voorkomen dat er emissie ontstaat in plaats “end of pipe oplossingen”. Juist nu is het nodig om goed te anticiperen met het lange termijn stikstofbeleid in het achterhoofd. De Regeling Brongerichte verduurzaming stallen kan daarbij helpen.

De innovatiemodule is net als de regeling geopend op 25 mei. Deze is bedoeld voor bedrijven die zich richten op onderzoek naar en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen. Deze module richt zich op samenwerkingsverbanden van leveranciers, agrarische ondernemers en onderzoekinstellingen voor de varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverenhouderij.

Bewezen brongerichte emissie reducerende technieken

Naar verwachting gaat de aanvullende investeringsmodule van bewezen brongerichte emissie reducerende technieken open vanaf begin juli 2020. Denk hier aan emissiearme vloeren, of het gescheiden opvangen van mest en urine die onder de regeling vallen. Overigens geldt dit ook voor pluimveehouders.

Strategische keuzes voor de toekomst

Uitgangspunt voor de toekomstige stal blijft in de ogen van Flynth dat het een praktisch stuk gereedschap is waarmee ondernemers langjarig een goede boterham kunnen verdienen. Maar ook voldoen aan de kaders die de omgeving aan agrarische ondernemer stelt. Een goede strategische keuze rondom stalbouw eist visie en durf.

Flynth accountants en adviseurs is als full-serviceorganisatie de ideale partner. Met bedrijfsadviseurs op het gebied van strategische bedrijfskeuzes, vergunningen, stalbouw, subsidies en fiscaliteiten begeleiden zij ondernemers op ieder onderdeel van het proces, en overzien het in totaliteit.

Neem bij plannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met Flynth; dan zijn alle opties nog open.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl