Raad van State: Bouwvrijstelling stikstof van tafel. Wat kan wel?

 
Raad van State: Bouwvrijstelling stikstof van tafel. Wat kan wel?
Gepubliceerd: 04-11-2022, laatst gewijzigd: 22-12-2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase, in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Zonder deze vrijstelling moet per bouwproject bekeken worden hoeveel stikstof er vrijkomt voordat de benodigde vergunningen afgegeven kunnen worden. Dit kan echter snel in beeld gebracht worden.

Hoe nu verder? 

Bij elk bouwproject moet vooraf worden aangetoond dat er gedurende het bouwproces en door het  gebruik van het bouwwerk geen toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden kan optreden. Daarvoor moeten alle stikstofbronnen in beeld worden gebracht en moet met de AERIUS Calculator de stikstofdepositie worden berekend. Dit wordt de Voortoets genoemd. 

Als het bouwproject geen significante stikstofdepositie veroorzaakt (minder dan 0,005 mol N per hectare per jaar) dan kan de bouwvergunning direct verleend worden.  

Indien er wel een significante toename van stikstofdepositie plaatsvindt, moet er eerst een natuurvergunning worden aangevraagd.  

Natuurvergunning 

Deze natuurvergunning kan worden verleend als de depositietoename van het bouwproject gemitigeerd wordt door elders stikstofemissies te verlagen, het zogenaamde extern salderen. Dit kan door ‘stikstofrechten’ te leasen of kopen van een andere ondernemer.  

Een ondernemer met stikstofrechten (bijvoorbeeld een agrarisch ondernemer) kan dus middels verleasen of verkopen wél stikstofruimte aan een ander (bijvoorbeeld iemand met bouwplannen) beschikbaar stellen. 

Met een zogenaamde Passende Beoordeling moet worden aangetoond dat per saldo de stikstofdepositie op geen enkel stikstofoverbelast Natura 2000-gebied zal toenemen. 

Wel doorgang? 

In veel (de meeste) gevallen kunnen projecten naar verwachting gewoon doorgaan omdat gedurende de bouwfase de stikstofdepositie minder dan 0,005 mol is (en dus geen significante gevolgen heeft). De benodigde vergunningen kunnen dan gewoon verleend worden. Enkel het aanleveren van AERIUS-berekeningen en de Voortoets zou dan voldoen. De aanvraag natuurvergunning (extern salderen) is hierbij dan niet nodig.  

Voorkom vertraging bouwprojecten 

Door het tijdig opstellen en aanleveren van de juiste AERIUS-berekeningen met een Passende Beoordeling vertraging van bouwprojecten zo veel mogelijk vermeden worden. Houd daarom tijdens de planfase hier al rekening mee. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet ook al zeker zijn dat er geen significante toename van stikstofdepositie zal optreden.

 

Flynth en Rombou kunnen dit voor u verzorgen. Wij inventariseren met u alle stikstofbronnen en maken de AERIUS-berekeningen (Voortoets). Als extern salderen noodzakelijk is, begeleiden wij ook dit hele traject. Van het opstellen van lease- of verkoopovereenkomsten, het maken van een Passende Beoordeling tot het indienen van de aanvraag voor de benodigde vergunningen en juridische ondersteuning. 

 

Vragen? 

Wilt u de mogelijkheden goed in beeld hebben en de juiste (stikstof)strategie bepalen? Flynth en Rombou helpen u bij het verschaffen van inzicht en de mogelijkheden voor realisatie van uw (bouw)plannen.  

Ondernemen is vooruitkijken, daar helpen wij u graag bij! Vraag naar de mogelijkheden bij uw adviseur van Flynth en Rombou of via het algemene nummer 088-236 8236. 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: