Publicatie stoppersregelingen voor veehouders

 
Publicatie stoppersregelingen voor veehouders
Gepubliceerd: 11-05-2022, laatst gewijzigd: 20-05-2022

In verband met de stikstofproblematiek, zijn er 2 concept-regelingen bekend gemaakt voor veehouders die vrijwillig willen stoppen. Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de 2e ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). Tot 13 juni kan commentaar op de concept-regelingen worden ingediend. 

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) 

Met de LBV kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of locatie vrijwillig beëindigen. Het ministerie trekt 270 miljoen euro uit voor de opkoop van melkveebedrijven, 115 miljoen euro voor kippen- en kalkoenenbedrijven en 115 miljoen euro voor varkensbedrijven. Volgens de conceptregels is voorwaarde dat melkveebedrijven 95% van hun in 2021 benutte productierecht moeten inleveren en pluimvee- en varkensbedrijven 80%. Voor de doorgehaalde productierechten wordt een marktconforme vergoeding betaald en een vergoeding voor het waardeverlies van de productiecapaciteit. Ten opzichte van de eerdere saneringsregeling Varkenshouderijen gaat deze vergoeding van 65% naar 100%. 

50 mol stikstof per jaar 

Voor de regeling komen bedrijven in aanmerking met een berekende stikstofdepositie (via Aerius) van 50 mol stikstof per jaar op een stikstofgevoelig natuurgebied. 

Beide stoppersregelingen (LBV en MGA-2) zijn nu als concept-regeling gepubliceerd. Iedereen kan tot 13 juni 2022 zijn of haar reactie bij het ministerie van LNV aanleveren.  

Uw eigen situatie  

De concept-tekst van de regelingen biedt al heel wat aanknopingspunten om voor uw eigen situatie een eerste globale afweging te maken. Vanzelfsprekend kunt u dit bespreken met één van onze specialisten bij Flynth / Rombou.   

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: