My Flynth
Nieuws

Provincie Drenthe stimuleert internationaal ondernemen

Gepubliceerd: 21-11-2017, laatst gewijzigd: 21-11-2017

De provincie Drenthe komt met het zogenaamde ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017-2021’. Met dit plan wil de provincie de internationale positionering van het Drentse bedrijfsleven een impuls geven. Ontdek welke kansen dit biedt voor u als Drentse ondernemer.

In het aanvalsplan staan 14 maatregelen die de groei moeten stimuleren van zo’n 4000 ondernemingen die nu al internationaal zakendoen. De maatregelen zijn er ook voor ondersteuning van zo’n 2000 bedrijven die nog niet internationaal zakendoen, maar hiervoor wel de ambitie en potentie hebben. 

Internationaal Ondernemen Drenthe

Eén van de veertien maatregelen is de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe. Deze regeling is deze maand gestart. Voor 2017 en 2018 samen is 200.0000 euro beschikbaar. De regeling heeft als doel om het mkb te stimuleren in internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Cofinanciering

Ook is er cofinanciering mogelijk voor deelname aan handelsmissies en internationale beurzen. De regeling moet een bijdrage leveren aan de exportbevordering en de economische groei van Drenthe. Voor 2017 en 2018 samen is een budget van 200.000 euro beschikbaar.

Voor wie en waarvoor subsidie?

U kunt subsidie ontvangen als mkb-onderneming. De subsidie is bedoeld voor de volgende doeleinden:

 1. Internationale marktverkenningsactiviteiten
 2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten
 3. Handelsmissies

1. Internationale marktverkenningsactiviteiten

U kunt subsidie ontvangen voor de kosten van:

 • Haalbaarheidsonderzoek
  Onderzoek door een externe deskundige, waaruit blijkt of de onderneming producten of diensten kan exporteren.
 • Marktonderzoek
  Onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten waar bestaande of nieuwe producten of diensten afgezet kunnen worden.
 • Exportplan
  Onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse markten. Het onderzoek moet resulteren in een plan voor inrichting van de bedrijfsvoering, producten of diensten en markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.

Hoogte subsidie
U ontvangt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten (excl. btw) met een maximum van 5000 euro voor elk van de hierboven genoemde kostensoorten.

2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten

U kunt subsidie ontvangen voor de kosten van:

 • Kennisvergroting export
  Deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus in export, die wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen.
 • Vertaling export
  Vertaling van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van de onderneming (door een externe deskundige en vanuit het Nederlands naar een buitenlandse taal).
 • Ontwikkelingsprogramma
  Uitvoering van een programma binnen de onderneming door een externe deskundige, gericht op aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten óf gericht op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export.
 • Zakenpartnerscan
  Afgerond onderzoek naar mogelijke zakenpartners in de buitenlandse markt. Het onderzoek moet resulteren in een lijst met zakenpartners die hebben aangegeven met de aanvrager in contact te willen komen.

Hoogte subsidie
U ontvangt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten (excl. btw) met een maximum van 5000 euro voor elk van de hierboven genoemde kostensoorten.

3. Handelsmissies

U kunt subsidie ontvangen voor:

 • deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming op het moment van de aanvraag beperkte handel verricht.
 • deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand.

U ontvangt maximaal 50 procent van de totale subsidiabele kosten (excl. btw) met een maximum van 3000 euro.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2017 is 100.000 euro. Hiervan is 62.500 euro beschikbaar voor internationale marktverkenningsactiviteiten en marktontwikkelingsactiviteiten. Voor handelsmissies is het plafond vastgesteld op 37.500 euro.

Aanvraag indienen

U kunt nog een aanvraag indienen t/m 30 september 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl