Profiteren van de eco-premie verlengde weidegang? Laat vanaf 1 juni uw koeien in de wei

 
Profiteren van de eco-premie verlengde weidegang? Laat vanaf 1 juni uw koeien in de wei
Gepubliceerd: 01-05-2023, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Wilt u binnen het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanspraak maken op de eco-premie ‘verlengde weidegang’? Dan is het zaak om uw melkkoeien in de periode van 1 juni tot en met 30 september (153 dagen) minimaal zes uur per dag te weiden. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. In dit artikel leest u hoe het zit.

Update 19 mei 2023: Eerder waren de omstandigheden te nat om de koeien te weiden. Hierdoor kon vaak niet worden voldaan aan de startdatum van 1 mei voor de eco-activiteit ‘verlengde weidegang’. Het ministerie van LNV heeft besloten om de begindatum voor de eco-activiteit ‘verlengde weidegang’ in 2023 te verschuiven van 1 mei naar 1 juni.  Voor bedrijven die één van de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ toepassen betekent dit dat de melkkoeien nu moeten worden geweid in de periode van 1 juni t/m 30 september. Indien de eco-activiteit tijdig via de Gecombineerde Opgave wordt opgegeven, kan dus wellicht alsnog aan de voorwaarden worden voldaan. In een aantal specifieke situaties mag hiervan worden afgeweken. Raadpleeg hiervoor zo nodig uw adviseur.   

Binnen houden

Zo mag u uw dieren binnen houden als ze ziek zijn, droog staan of maximaal veertien dagen geleden hebben afgekalfd. Is de verwachte ‘Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid’ (THI) 68 of meer, dan mag u de koeien overdag binnen houden. De THI vindt u terug op Hittestress Check & Advies (van de Gezondheidsdienst voor Dieren).

Weidedagen vastleggen

Zorg ook dat u de weidedagen vastlegt in een weidekalender. De weidekalender van de melkfabriek voldoet. Daar zet u van tevoren in op welke datum en op welk tijdstip u uw koeien gaat weiden. Kan uw melkvee vrij uitlopen? Dan is maximaal 25 procent van uw melkvee tijdens de opgeschreven weide-uren in de stal. Let op: bewaar de kalender minimaal vijf jaar. 

Overdag of dag en nacht weiden?

De eco-activiteiten ‘overdag weiden’ en ‘dag en nacht weiden’ zijn twee afzonderlijke activiteiten. Als een bedrijf verlengde weidegang als eco-activiteit wil toepassen, dan moet het bedrijf bij de aanmelding kiezen uit één van deze activiteiten. Bedrijven die gekozen hebben voor ‘dag en nacht weiden’ en waar uiteindelijk niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, hebben tot uiterlijk 30 september de tijd om dit om te zetten naar ‘overdag weiden’.

Wij staan u bij

Wilt u meer weten over de verlengde weidegang? Of wilt u eens sparren over welke eco-activiteit(en) u het beste kunt kiezen? Neem dan contact op met uw Flynth-adviseur. Samen kijken we naar wat het beste is voor u en uw bedrijf.
 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: