Nieuws

Privé en zaken gescheiden houden tijdens malaise

Privé en zaken gescheiden houden tijdens malaise
Gepubliceerd: 17-06-2020, laatst gewijzigd: 18-06-2020

 

Door de coronacrisis komen veel ondernemers in zwaar weer terecht. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met schuldeisers. Maar hoe zit het dan met uw (huwelijks)partner? Wordt deze hier financieel in meegezogen? Goed om eens te kijken hoe u binnen uw huwelijk het een en ander geregeld heeft en welke stappen u het beste kunt ondernemen om uw (huwelijks)partner niet de dupe te laten worden van de gevolgen als uw bedrijf in de financiële problemen raakt.

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden 

Misschien wilt u over een tijdje trouwen of wellicht heeft u uw trouwplannen juist op de lange baan geschoven vanwege corona. In beide gevallen heeft u de tijd om na te denken: gaat u alles met uw aanstaande (huwelijks)partner delen of stellen jullie samen huwelijkse voorwaarden op? In het geval van een ondernemer is het soms beter om privé en zakelijk te scheiden. Trouwen onder huwelijkse voorwaarden is hier een logische manier voor.  

Uw onderneming en trouwen in gemeenschap van goederen

Als u als ondernemer in gemeenschap van goederen trouwt, maar uw onderneming behoort tot uw privévermogen, dan moet u voor alle kennis, tijd en inspanning die u in uw onderneming hebt gestopt een redelijke vergoeding betalen aan de wettelijke gemeenschap en dus indirect aan uw (huwelijks)partner. Op deze manier profiteert uw huishouden voor een deel mee van de winst die uw onderneming maakt.

Door deze regeling kan het dus zijn dat u de waardeontwikkeling van uw onderneming voor een deel moet delen en uitkeren. Dit kan vervelend uitpakken als u dit geld net heeft aangewend om bijvoorbeeld te investeren in uw bedrijf. Gaat u onverhoopt scheiden en claimt uw ex-(huwelijks)partner zijn deel van de winst, dan kan dit nare financiële gevolgen voor uw onderneming hebben, met als slechtste scenario: sluiting van uw bedrijf. 

Voordelen van trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Trouwt u onder huwelijkse voorwaarden, dan kunt u over dit soort zaken afspraken maken. U kunt vastleggen of uw (huwelijks)partner recht heeft op een gedeelte van de winst uit de onderneming en zo ja, op welk gedeelte. Ook kunt u uw toekomstige (huwelijks)partner beschermen tegen zakelijke schuldeisers (zie ´Huwelijkse voorwaarden naleven´ en 'Periodiek Verrekenbeding'). Daarnaast zorgt u er met huwelijkse voorwaarden voor dat uw bezit ook echt uw bezit blijft. Zeker in het geval van scheiding is dit wenselijk. Is uw huis bijvoorbeeld voordat u in het huwelijksbootje stapt, niet in gelijke mate eigendom van jullie? Dan zal het huis zodra u in gemeenschap van goederen trouwt, voor de helft aan uw (huwelijks)partner toebehoren. 

Huwelijkse voorwaarden naleven

Bent u al getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan is het van belang om na te gaan of u de huwelijkse voorwaarden ook daadwerkelijk heeft nageleefd. Om het vermogen van uw (huwelijks)partner te beschermen tegen zakelijke schuldeisers is het belangrijk dat uw (huwelijks)partner kan aantonen welk vermogen van hem privé is. Uw (huwelijks)partner moet schriftelijk kunnen aantonen dat iets voor meer dan de helft uit zijn privévermogen is betaald. Het is dus niet voldoende om de auto of het huis op naam van uw (huwelijks)partner te zetten; uw (huwelijks)partner moet ook kunnen aantonen dat het voor meer dan de helft uit zijn privévermogen is betaald en niet van de gemeenschappelijke bankrekening.
Als uw (huwelijks)partner dit niet kan aantonen, wordt het vermogen mogelijk gezien als gemeenschappelijk vermogen en kunnen schuldeisers hierop beslag leggen. 

Periodiek verrekenbeding 

Door het naleven van de huwelijkse voorwaarden, kan ook een periodiek verrekenbeding soelaas bieden om zaken duidelijk op orde te hebben. Het periodiek verrekenbeding is een afspraak tussen de (huwelijks)partners om jaarlijks het inkomen na aftrek van de kosten van de huishouding tussen beide (huwelijks)partners te verdelen. Hoewel we zien dat veel van onze klanten zo´n beding opstellen, wordt deze in de praktijk niet altijd nageleefd.  

Geld in mindere tijden

Met een periodiek verrekenbeding kunt u bijvoorbeeld een deel van het vermogen van de ondernemende (huwelijks)partner overhevelen naar de niet ondernemende (huwelijks)partner. In goede tijden kun je dan geld apart zetten en veilig stellen voor mindere tijden. Maar dit kan alleen als het beding ook echt in wordt uitgevoerd en er dus een periodieke verrekening plaatsvindt. 

Middelen voor privéaankopen

Bovendien zorgt het uitvoeren van het periodiek verrekenbeding ervoor, dat de niet ondernemende (huwelijks)partner eigen inkomsten heeft. Als de andere (huwelijks)partner verder geen inkomen buiten de deur heeft, kan zij anders ook geen eigen middelen hebben gehad om privéaankopen te doen. En om privégoederen buiten faillissement te houden moet u kunnen aantonen dat een bepaald goed uit eigen middelen is betaald. 

Rechtsvorm 

Ook de rechtsvorm van uw onderneming speelt een rol bij de bescherming van uw (huwelijks)partner tegen schuldeisers. Als u een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) heeft, loopt uw (huwelijks)partner meer risico dan wanneer u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) heeft.

Echtscheiding en de financiële gevolgen

Nu we in coronatijd veel tijd met elkaar thuis doorbrengen, kunnen de spanningen binnen het huwelijk soms zodanig oplopen, dat dit een echtscheiding tot gevolg heeft. 

Scheiding bij “algehele” gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd voor 1 januari 2018 en heeft u geen huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan moet u in principe alles delen. Uitzonderingen daarop vormen erfenissen en schenkingen die u onder uitsluitingsclausule heeft verkregen. 

Scheiding bij “beperkte” gemeenschap van goederen

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd zonder opstelling van huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd, bij scheiding gedeeld moet worden. Bezittingen en schulden die u al had voordat u trouwde, blijven van u. Had u voor uw huwelijk al gezamenlijke bezittingen of schulden, dan vallen die wel onder de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen die u heeft gekregen voor of tijdens uw huwelijk blijven ook van u. Als u niet kunt bewijzen dat iets tot uw privévermogen behoort, dan zult u het goed moeten delen. 

Scheiding bij huwelijkse voorwaarden

Heeft u wel huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan staat daarin beschreven wat privévermogen is en hoe gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld moeten worden. 

Uw bedrijf bij scheiding

Als u ondernemer bent en u had uw onderneming al op het moment dat u ging trouwen, dan blijft de onderneming van u. Maar u moet wel een redelijke vergoeding betalen aan uw ex-(huwelijks)partner voor de kennis, tijd en inspanning die u in uw onderneming heeft ingebracht. Dit kan betekenen dat de waardeontwikkeling van de onderneming (deels) gedeeld zal moeten worden. Bij huwelijkse voorwaarden staat beschreven hoe bezittingen en schulden verdeeld moeten worden en/of voor welk de deel de winst gedeeld moet worden. 

Periodiek verrekenbeding bij scheiding

Misschien had u in uw huwelijkse voorwaarden het al eerder genoemde periodiek verrekenbeding opgenomen. Als u dit tijdens het huwelijk niet heeft uitgevoerd, kan dit vervelende gevolgen hebben. De wet bepaalt in dat geval dat er aan het einde van het huwelijk alsnog het een en ander moet worden verrekend. Maar die verrekening is vaak veel verstrekkender dan u had verwacht. Als niet meer bewezen kan worden hoe groot het vermogen is dat verrekend had moeten worden, moet vaak (de aangroei van) de waarde van het hele vermogen gedeeld worden.  

Huwelijkse voorwaarden up-to-date 

Ook als u op dit moment geen financiële problemen of een echtscheiding verwacht, is het verstandig  om uw huwelijkse voorwaarden eens tegen het licht te houden. Gedurende uw leven veranderen situaties immers voortdurend. Wellicht is uw situatie veranderd of zijn er wijzigingen in de (belasting)wet of de rechtspraak geweest. Weet u nog wat er in de huwelijkse voorwaarden staat? Waarom heeft u deze in het verleden laten opstellen? Heeft u de huwelijkse voorwaarden nageleefd? En hoe zit het met het verrekenbeding?

Beperkte gemeenschap van goederen up to date

Maar ook als u als ondernemer getrouwd bent in de beperkte gemeenschap van goederen, is goed nog eens naar de zakelijke kant van uw relatie te kijken. Zoals gezegd, moet u uw (huwelijks)partner een redelijke vergoeding te betalen voor de kennis, tijd en inspanning die u inbrengt in uw onderneming.

Wat kan Flynth voor u betekenen?

Flynth kan voor u de jaarlijkse verrekening uitvoeren en/of vastleggen wat er wordt verstaan onder een redelijke vergoeding. Wij kunnen voor u inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van de afspraken die in uw huwelijkse voorwaarden staan en met u bespreken of u hier iets aan wilt veranderen. Mocht blijken dat de huwelijkse voorwaarden niet uitpakken zoals u had verwacht, dan kunnen wij met u meedenken over passende huwelijkse voorwaarden of voor een goede uitvoering van de bestaande huwelijkse voorwaarden. Samen met u kunnen wij een antwoord vinden op uw vragen en waar nodig aanpassingen doorvoeren. Zo komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Miranda Smithuysen

Miranda.Smithuysen@flynth.nl