My Flynth
Blog

Prinsjesdag – een dag van tradities?!

Gepubliceerd: 19-09-2018, laatst gewijzigd: 19-09-2018

Op Prinsjesdag heeft het huidige kabinet haar plannen voor het jaar 2019 – en bij sommige onderwerpen nog verder – bekend gemaakt. Vroeger – u weet wel toen alles nog beter was – was het een goede traditie dat de plannen onder de pet bleven totdat Hare Majesteit Koningin Beatrix de troonrede had uitgesproken. Haar zoon – Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander – heeft het wat dat betreft een stuk moeilijker. Hij mag ieder jaar de plannen van het kabinet voorlezen terwijl alle voorstellen dan allang zijn uitgelekt. Dat laatste is tegenwoordig naast de rijtoer en de balkonscene een goede traditie, want op die manier kun je wat tegenwicht bieden aan omstreden wetsvoorstellen, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de dividendbelasting. Het is dan altijd prettig om als kabinet alvast te kunnen “lekken” over de verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Dat haalt in ieder geval de kou dan enigszins uit de lucht. Helaas voor premier Rutte lijkt dat dit keer niet te lukken.

Onder de streep gaat u er toch iets op vooruit

De plannen zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten dan ook geen hele schokkende zaken. Het gaat over het algemeen over het schuiven met tarieven; hier een onsje meer en daar een onsje minder. In dit geval een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op verbruik. U houdt dus meer netto besteedbaar inkomen over maar dat voordeel bent u – afhankelijk van uw bestedingspatroon – ook weer kwijt aan hogere belastingen en andere heffingen op uw uitgaven. Volgens de berekeningen van het CPB zou u er uiteindelijk onder de streep toch iets op vooruit moeten gaan, dat geloven we dan dus maar wat graag.

Verrassende zaken

We zijn echter wel een beetje verrast over enkele andere zaken die zowel verrassend zijn maar bovendien ook nog eens met terugwerkende kracht ingaan op 18 september 2018 (15.15u). Het gaat daarbij om twee aansprakelijkheidsregelingen voor erfgenamen. Ook dit soort wijzigingsvoorstellen waarbij min of meer bij decreet al een wijziging wordt geïntroduceerd, zijn tegenwoordig een goede traditie geworden in Den Haag.

Een andere traditie heeft aan populariteit gewonnen

Ten aanzien van het voorgaande kan in ieder geval nog worden gesteld dat die wijzigingen gewoon in het Belastingplan en allerlei andere aanpalende voorstellen zijn opgenomen, zodat direct duidelijk is welke plannen het kabinet heeft en wat dat voor gevolgen heeft voor u. Helaas heeft de laatste jaren een andere traditie ook aan populariteit gewonnen op Prinsjesdag en dat is het wegmoffelen van plannen in de Miljoenennota. Enkele jaren geleden is dat al gebeurd ten aanzien van de afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting die ergens in een voetnoot in de begroting voor Economische Zaken was opgenomen. Dit jaar heeft het kabinet opnieuw gepresteerd om een fiscaal plan weg te moffelen op pag. 35 van de Miljoenennota en de bijbehorende bijlage. Het gaat er in dit geval om dat het kabinet wil gaan ontmoedigen dat directeuren groot aandeelhouders te grote bedragen onttrekken via rekening courant aan hun BV’s. Het idee is om RC-standen van boven € 500.000 te gaan belasten in Box 2. Wanneer dit moet gaan gebeuren, is nog niet duidelijk omdat er nog geen wetsvoorstel voor is en daarom is de verwachting gerechtvaardigd dat dit per 1-1-2020 zal ingaan. U heeft dus nog de mogelijkheid om daar in 2019 op te anticiperen door zelf al dividend uit te keren om het bovenmatige deel van het rekening courant al uit te keren. Overlegt u dat eens met uw adviseur bij Flynth.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:
 
Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl