Nieuws

POP3 subsidie Samenwerking voor innovaties provincie Flevoland 2019

Gepubliceerd: 05-07-2019, laatst gewijzigd: 05-07-2019

Van 1 juli 2019 tot en met 27 september 2019 (17:00 uur) is de subsidieregeling POP3 Samenwerking voor innovaties in de provincie Flevoland opengesteld voor aanvragen. De subsidiemaatregel heeft betrekking op de uitvoering van innovatieprojecten die gericht zijn op het verspreiden en praktijkrijp maken van kennis en innovatie op het gebied van een aantal landbouwthema's.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie en het verder brengen van de proeftuinen aanpak in de provincie Flevoland. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor het, binnen een samenwerkingsverband, uitvoeren van een Innovatieproject, waarbij tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt, deelneemt binnen het samenwerkingsverband.

Hoeveel subsidie

Afhankelijk van de soort kosten varieert het subsidiepercentage tussen de 25 procent en 100 procent. De subsidie bedraagt minimaal 75.000 euro tot maximaal 250.000 euro.

Tender

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat u gedurende de gehele openstellingsperiode een aanvraag kunt indienen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt daarna aan de hand van de selectiecriteria effectiviteit, haalbaarheid, urgentie en efficiency, welke aanvragen worden gehonoreerd.

Vergroot uw kans op subsidie

Om een zo groot mogelijke kans te maken op subsidie, dient uw project goed aan te sluiten op de doelstelling van de regeling. Daarnaast wilt u ook een voor uw project optimaal subsidiebedrag verzilveren. Bij Flynth bent u hiervoor aan het juiste adres. De subsidieadviseurs van Flynth hebben veel ervaring met deze en soortgelijke subsidieaanvragen. Zij hebben een uitstekende kennis van de agrarische sector en zijn al jaren succesvol met subsidieaanvragen binnen de thema’s innovatie en samenwerking.

De Flynth subsidieadviseurs helpen u graag met het in kaart brengen van uw mogelijkheden en het indienen van een aanvraag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie, het stellen van vragen of het indienen van een aanvraag contact op met Geert Bruns via tel. 088 236 77 77 of via subsidie@flynth.nl.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl