Nieuws

Overgang naar duurzamer landbouwsysteem

Gepubliceerd: 09-09-2019, laatst gewijzigd: 09-09-2019

Wij onderkennen de noodzaak van de overgang naar een ander en duurzamer landbouwsysteem en gaan onze klanten hierin bijstaan. Het D66-plan om de veestapel in de intensieve veehouderij (geiten, kippen en varkens) te halveren dat vandaag door kamerlid Tjeerd de Groot naar buiten is gebracht, kan echter grote onzekerheid teweeg brengen voor de vele mensen die dat direct of indirect zou raken.

De huidige veehouderijsector omvat immers duizenden familiebedrijven en gezinnen, die er in hun bestaan afhankelijk van zijn. Nederland is een grote exporteur van agrarische producten en een wereldspeler als het gaat om de ontwikkeling van technologie en kennis. Ons land- en tuinbouwcomplex bestaat bovendien uit meer spelers dan de boerenbedrijven alleen. Denk aan de toeleveranciers, logistieke bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Wanneer Nederland haar agrarische productie halveert, kan dit bovendien betekenen dat elders op de wereld de productie wordt opgeschroefd en het is niet gezegd dat dat dan op een duurzamere manier gebeurt dan in Nederland. Hoewel het soms goed is om zaken in perspectief te plaatsen vinden wij de cijfermatige benadering van De Groot, dat de intensieve veehouderij nog geen 1 procent van onze economie zou uitmaken, geen recht doen aan de waarde van de kennis en kunde die in het totale bedrijfscluster aanwezig zijn en ook voor de Kringlooplandbouw van grote betekenis zal zijn.

Gelukkig benadrukt D66 dat er alternatieven moeten zijn voor deze bedrijven in de vorm van een overstap naar kringlooplandbouw of een bedrijfsbeëindigingsscenario. Wij roepen vanuit onze rol de coalitiepartners op om met gedegen en toepasbare beleidsmaatregelen te komen die de sector handvatten geeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze de stappen te zetten naar de Kringlooplandbouw en hierover continu en constructief met alle stakeholders in gesprek te blijven.

Bent u agrarisch ondernemer en heeft u vragen of ideeën ten aanzien van de transitie naar Kringlooplandbouw, neemt u gerust contact met ons op. Samen komen we verder in de zoektocht naar een toekomstbestendige sector.
Frank Zeinstra en Frank Hollaar sectorleiders land- en tuinbouw bij Flynth

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Frank Hollaar

Frank.Hollaar@flynth.nl