Nieuws

Orïëntatie op nieuw GLB, samen met Flynth

Orïëntatie op nieuw GLB, samen met Flynth
Gepubliceerd: 16-03-2022, laatst gewijzigd: 22-03-2022

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u te maken met het Nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het nieuwe GLB zal toekomstbestendige boeren sterker gaan belonen. Eind december 2021 presenteerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hierin staat de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. De komende periode zet Nederland qua nieuwe GLB-regels “de puntjes op de i”. 

Basispremie  

De basisbetalingsregeling van het huidige GLB wordt de basispremie. De hoogte van de basispremie wordt lager dan het huidige bedrag. U krijgt de basispremie per hectare subsidiabele grond. Krijgt u de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling van ongeveer € 54 per hectare.   

Betalingsrechten 

De betalingsrechten gaan eind dit jaar vervallen en bestaan straks niet meer. Landschapselementen worden subsidiabel. 

Jonge landbouwers en vestigingssteun 

Nieuw onderdeel voor jonge landbouwers is de vestigingssteun. Dit  is een directe financiële ondersteuning voor de opvolger bij bedrijfsovername. Onze Belgische buren in Vlaanderen kennen deze ondersteuning al. De vestigingssteun is voor alle jonge boeren en tuinders die het bedrijf net hebben overgenomen.  

Een jonge landbouwer krijgt  een extra betaling van € 2.800. Deze extra betaling is niet meer verbonden aan het aantal hectares subsidiabele grond. In het nieuwe GLB kan de extra betaling alleen nog worden ontvangen als ook vestigingssteun wordt verkregen.  

Eco-regeling 

Een grote verandering in het nieuwe GLB is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt uw bedrijf bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water.  U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen.   

Om subsidie binnen het nieuwe GLB te kunnen ontvangen, moet aan voorwaarden worden voldaan gericht op duurzame landbouw (“conditionaliteiten” genoemd).  

Deelname-melding al dit jaar 

De deelname-melding voor het nieuwe GLB moet voor eind dit jaar al bij RVO zijn. Zaak om tijdig en goed van de veranderingen op de hoogte te zijn. Alleen dan kunt hier goed op inspelen en de juiste keuzes maken.   

Kennis om u te ondersteunen 

Diverse Flynth-adviseurs hebben afgelopen periode in verschillende pilot-projecten voor het nieuwe GLB mee gedraaid. Hiermee heeft Flynth voor u al de benodigde kennis in huis om u te ondersteunen. Zo kunt u later straks met een gerust hart uw deelnamemelding bij RVO (laten) indienen.  

Wij  kunnen u helpen om met uw bedrijf zo goed mogelijk op het nieuwe GLB in te spelen. Wilt u hier meer over weten? Laat het weten aan uw relatiebeheerder of adviseur bij Flynth of neem contact op via het contactformulier.  

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte