Nieuws

Oppassen geblazen met scherp stijgende en dalende pachtnormen per 1 juli

Gepubliceerd: 02-07-2019, laatst gewijzigd: 02-07-2019

Boerenbedrijven die grond pachten of verpachten in gebieden met veel akkerbouw krijgen overwegend te maken met scherp dalende pachtnormen per 1 juli 2019. In melkveeregio’s zijn er juist fors stijgende pachtprijzen. Dit blijkt uit de normbedragen die minister Schouten (LNV) bekend heeft gemaakt. Te veel of te weinig betaalde pacht kan achteraf nog tot 5 jaar terug worden opgeëist.

De minister maakte de nieuwe pachtnormen en -prijzen op 29 mei bekend in een Kamerbrief met bijbehorende bijlage tabel pachtnormen 2019. In gebieden met veel melkvee gaan de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor grond volgend jaar fors omhoog. Er zijn stijgingen met maar liefst 10 tot 17% te noteren. In sommige akkerbouwregio’s daalt de maximale pachtprijs zo mogelijk nog scherper dan hij in melkveeregio’s stijgt. In het Zuidwesten van het land gebeurt dat zelfs met 38%. De pachtprijs voor gebouwen gaat over het algemeen omhoog, met uitzondering van kassen en stallen voor intensieve veehouderij.

Grote contrasten geven grote wijzigingen

De forse schommelingen zijn mogelijk door de wijze waarop het ministerie de normen laat berekenen. Wageningen Universiteit bepaalt jaarlijks de wijzigingspercentages en de nieuwe pachtnormen op basis van wat een landbouwer in een periode van 5 jaar gemiddeld per hectare kon verdienen. Dit jaar gebeurt dat op basis van de gegevens over de jaren 2013-2017. In 2017 was de melkprijs aanzienlijk hoger dan het nu buiten de berekening vallende 2012. In de akkerbouw was het wegvallende 2012 juist bovengemiddeld goed en het nu voor het eerst meetellende 2017 erg matig.

Nieuwe norm werkt vaak automatisch door

Wijzigingen in de maximaal toegestane pachtprijzen werken in veel gevallen automatisch door in pachtconstructies die boerenbedrijven zijn aangegaan. Contracten voor tijdelijke pacht tot maximaal 6 jaar en voor los land tot 1 hectare zijn belangrijke uitzonderingen. In situaties waarin de pachtnormen wél van toepassing zijn, kan te veel of te weinig betaalde pacht achteraf nog tot 5 jaar terug worden opgeëist. Verder moet voor correcte toepassing van de gewijzigde pachtnormen onderscheid worden gemaakt tussen bestaande en nieuwe pachtcontracten

 • In een bestaand pachtcontract kan de pachtprijs veranderen door een wijziging van rechtswege, door een afspraak tussen pachter en verpachter of door een verzoek om herziening aan de Grondkamer. De gewijzigde norm geldt met ingang van alle pachtjaren die na 1 juli starten. In de praktijk beginnen veel pachtjaren op 1 november of 1 januari, maar ook andere data komen voor. Van de norm afwijken mag alleen onder strikte voorwaarden.
  • De pachtprijs in een contract voor gebouwen van grondgebonden landbouw stijgt met 1,72%. Met dat percentage zijn ook de bedragen in tabel 3 aangepast.
  • ​De pachtprijs voor een agrarische woning in een contract dat is aangegaan vóór 1 september 2007 stijgt 4,1%.
    
 • Voor een nieuw pachtcontract geldt dat de overeengekomen pachtprijs nooit hoger mag zijn dan de pachtnorm die op dat moment van kracht is. In de tabellen staan de maximale pachtprijzen per 1 juli 2019 voor grond zonder gebouwen en voor bestaande gebouwen van grondgebonden landbouw.
  • Bij nieuwe pachtcontracten voor los land geldt naast de regionorm ook het maximum van 2% van de waarde van de grond in pachtvrije staat.
  • In een nieuw contract voor bestaande gebouwen voor grondgebonden landbouw is de maximale pachtprijs in de eerste plaats afhankelijk van de oppervlakte landbouwgrond waarvoor de gebouwen geschikt zijn. Daarnaast speelt de doelmatigheid een rol, die op zijn beurt weer samenhangt met de leeftijd.
  • Voor agrarische woningen wordt de maximale pachtprijs gebaseerd op omvang en kwaliteit (het aantal punten) van de woning. De tabel hiervoor is nu nog niet bekend, maar vast staat al wel dat de bedragen per punt 1,7% hoger zullen zijn dan die van 2018.

Advies nodig?

Hieronder vindt u de tabellen voor landbouwgrond uit de bijlage bij de kamerbrief van 29 mei 2019. Meningsverschillen over pachtprijzen kunt u voorleggen aan de Grondkamer in uw regio. Vraag vooraf wel advies aan een pachtdeskundige: dit verhoogt de kans op een succesvolle procedure aanzienlijk. Neem contact op met uw vaste Flynth adviseur of bel of mail Christiaan van Harten op christiaan.vanharten@flynth.nl of tel. 088 236 74 16 . Hij brengt u dan in contact met een deskundige in uw regio.

Nieuwe pachtnormen en wijzigingspercentages:

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Christiaan van Harten

Christiaan.vanHarten@flynth.nl