My Flynth

Nieuws

Openstelling voorjaarsronde SDE+ 2017

Gepubliceerd: 14-02-2017, laatst gewijzigd: 30-03-2017

De SDE+ staat ook in 2017 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Voorjaarsronde
De openstelling van de voorjaarsronde SDE + subsidieregeling 2017 loopt van 7 maart tot en met 30 maart 2017. Er is voor deze ronde een budget van 6 miljard euro beschikbaar. In het najaar volgt nog een aanvraagronde. Ook dan is een budget van 6 miljard euro beschikbaar.

Het maximale basisbedrag is verlaagd naar 0,13 eurocent per kWh. Hierdoor komt de vierde fase te vervallen.

Details openstelling
De regeling blijft grotendeels ongewijzigd maar wordt voor een aantal toepassingen aangepast. De belangrijkste wijzigingen:

  • Ten opzichte van vorig jaar dalende basisbedragen en basisenergieprijzen voor de meeste toepassingen.
  • Voor biomassaketels (0,5 – 5,0 MWth) wordt het aantal vollasturen verlaagd naar 3.000 uur. Dit sluit beter aan bij het grootste deel van de projecten.
  • Het basisbedrag voor zonnepanelen wordt verlaagd naar 0,125 eurocent per kWh. Het aantal vollasturen blijft gehandhaafd op 950 uur.
  • Mono-mestvergisting is gelimiteerd op 400 kW. Grotere mono-mestvergisters vallen in de categorie co-vergisting. Het toegestane aantal vollasturen voor monomestvergisting WKK is vastgesteld op 7.200 uur.
  • Voor de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2017 resteert nog maximaal 0,16 PJ/jaar voor bij – en meestook van biomassa in kolencentrales.
  • Bij geothermieprojecten is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor gecombineerde opwekking (categorie WKK). Alleen warmte kan nog subsidie krijgen.

Daarnaast zijn nog andere wijzigingen in de uitvoering van de regeling. De belangrijkste regel blijft echter gehandhaafd. Hoe lager het aangevraagde subsidiebedrag voor een project, hoe groter de kans op toekenning van de SDE+ 2017 subsidie. Voor ondernemers is het daarom belangrijk om vooraf goed inzicht te hebben in de rentabiliteit van het project. Daarvoor kan contact opgenomen worden met het energieteam van Flynth. Het energieteam is bereikbaar via Monique.vandermeij@flynth.nl.

Meer informatie?
De voorwaarden en specifieke eisen voor het aanvragen van de SDE+ veranderen ieder jaar. De subsidieadviseurs van Flynth geven u graag daar meer informatie over. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 – 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Monique van der Meij

Monique.vanderMeij@flynth.nl