Openstelling LBV waarschijnlijk vooruitgeschoven naar 2023

 
Openstelling LBV waarschijnlijk vooruitgeschoven naar 2023
Gepubliceerd: 17-11-2022, laatst gewijzigd: 25-11-2022

Wellicht herinnert u zich nog het concept van de landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dit concept afgelopen zomer bekend. Dit zou tot een structurele verlaging van stikstofdepositie moeten leiden.

Er is in de tussentijd niets meer bekend geworden over deze regeling. Wij verwachten dan ook dat de LBV in 2022 niet meer wordt opengesteld, maar wordt doorgeschoven naar 2023. In deze blog vertel ik u er meer over.

Stikstofbeleid

Wij denken dat dit komt door de politieke discussie over het stikstofbeleid. Volgens de conceptregeling zou u namelijk in aanmerking komen voor deze regeling als u een stikstofdepositie van 50 mol per jaar hebt op een overbelast Natura 2000-gebied. Maar nu er met het rapport van Remkes andere voorstellen komen om de stikstofproblematiek op te lossen, vragen wij ons af wat er overblijft van het concept LBV.

De conceptregels

Volgens de conceptregels moet u als pluimvee- of varkensbedrijf 80 procent van de productierechten inleveren ten opzichte van de productie van 2021. Als melkveehouder is dit 95 procent van de fosfaatrechten, ook dit is ten opzichte van de productie van 2021. U zou hier dan een marktconforme vergoeding voor krijgen én een vergoeding voor het waardeverlies van de productiecapaciteit, doordat deze wordt gesloopt. Deze vergoeding bedraagt 100 procent. De overige 5 of 20 procent mag u ook aanbieden of zelf verkopen. Deze ruimte is opengelaten voor het geval u rechten zou leasen.

De voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is volgens de conceptregels dat u een stikstofdepositie van 50 mol per jaar hebt op een overbelast Natura 2000-gebied. Verder gelden er de volgende voorwaarden:

  • Uw veehouderij is de laatste drie jaar in bedrijf geweest.
  • Uw bedrijf heeft in het verleden geen boete gehad met betrekking tot het GLB, mestbeleid, etc.
  • De leeftijd van de romp van het gebouw bepaalt de hoogte van de vergoeding.
  • De werkelijke situatie op het bedrijf komt overeen met de verleende vergunning. Dit geldt uiteraard niet voor niet-gebouwde stallen.
  • U start geen nieuwe locatie nadat u hebt deelgenomen aan de LBV. U hebt dan namelijk een beroepsverbod. U kunt wel op een andere locatie die u al in gebruik hebt verdergaan of uitbreiden.
  • U trekt uw omgevingsvergunning en uw vergunning Wet natuurbescherming in. En u wijzigt uw bestemmingsplan. Wel mag u 15 procent NH3 (ammoniak) van de oorspronkelijke vergunning voor andere activiteiten gebruiken, zoals voor paardenhouderij.

Een blik vooruit

Zoals gezegd is het nog de vraag wat er overblijft van deze regeling en voorwaarden. Nu stikstofbemiddelaar Remkens recent zijn rapport heeft uitgebracht, is het denkbaar dat de komende tijd de energie uitgaat naar de piekbelasters. En niet of minder naar een algemene regeling, zoals hierboven beschreven. Daarnaast is ook nog de vraag wat de recente uitspraak van de Raad van State over het vervallen van de bouwvrijstelling van invloed heeft op deze regeling.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: