nieuws

Open dag Firma Van der Baan ‘unieke recirculatie van bedrijfswater’

Gepubliceerd: 05-04-2018, laatst gewijzigd: 21-03-2022

Open dag Firma Van der Baan ‘unieke recirculatie van bedrijfswater’

De firma J. van der Baan uit Dirksland (Zuid-Holland) is een tulpenteelt- en broeierijbedrijf. De broers Adrie en Arie hebben fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de Groen Label Kas met een energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie, uitbreiding van bewaarcellen en herinrichting van het erf. Flynth heeft de familie van der Baan begeleid bij dit unieke project en o.a. de EHG-subsidie en POP3-subsidie aanvragen verzorgd. Uitgangspunt van de broers is dat het nu eenmaal beter is om de regelgeving voor te blijven dan pas later te moeten investeren.

Flynth signaleert uitzonderlijke kans op subsidie

Opvallend is het unieke project ‘Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan’. In dit project zijn actieve maatregelen genomen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van het bedrijf te beperken, meer gebruik te maken van hemelwater en gezuiverd drainwater en een bijdrage te leveren aan de ecologische functie van de watergangen nabij het bedrijf. Voor dit onderdeel is door de provincie Zuid-Holland subsidie verstrekt in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). Het team subsidieadvies, onder leiding van Kees Poortvliet, heeft deze klant begeleid bij dit unieke project.

Open dag op vrijdag 13 april

Op vrijdag 13 april opent de firma J. van der Baan haar deuren voor het publiek. De officiële opening wordt gedaan door een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De KAVB is deze dag vertegenwoordigd en gedurende de dag vinden een aantal presentaties plaats over de diverse innovaties die op het bedrijf zijn uitgevoerd.

Bedrijfslocatie

Oudelandsedijk 5, 3247 LJ Dirksland

Vlag Europa

Logo Zuid Holland

Het project “Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan” wordt mede mogelijk gemaakt door “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland”

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet