My Flynth
Nieuws

Ontdek het belang van preventie

Gepubliceerd: 13-09-2017, laatst gewijzigd: 13-09-2017

1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. Sindsdien wordt er meer nadruk gelegd op preventie. Het doel: arbeidsongeschiktheid voorkomen. Hiervoor zijn enkele wijzigingen in de wet opgenomen. Ontdek welke dit zijn en welke preventiemaatregelen u zelf kunt treffen.

1. Preventief spreekuur

Elke werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken en om advies te vragen. Dus ook als hij zich nog niet ziek heeft gemeld. Zo kunnen mogelijk klachten en daarmee samenhangend verzuim worden voorkomen.

Anders dan de huisarts is de bedrijfsarts gespecialiseerd in gezondheidsklachten op het werk. De huisarts mag hierover zelfs geen uitspraken doen (wat overigens in de praktijk wel gebeurt). Ook mag de bedrijfsarts de werknemer doorverwijzen naar passende hulpverlening.

Met het oog op de privacy van de werknemer, mag de bedrijfsarts geen terugkoppeling van dit spreekuur geven aan u als werkgever, tenzij uw werknemer hier toestemming voor geeft. Dit omdat er nog geen sprake is van verzuim.

2. Toegang bedrijfsarts op werkplek

Vanaf 1 juli krijgt de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. Dat is belangrijk, want tot nu toe blijft de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in zijn spreekkamer. Vandaaruit kan hij niet zien, horen en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft. De vrije toegang tot de werkvloer maakt dat hij veel beter organisatie-breed en preventief kan adviseren. De bedrijfsarts stemt overigens vooraf zijn bezoek met u als werkgever af en zal hier alleen gebruik van maken als hij hier een duidelijke aanleiding voor heeft.

Komt een klacht meer dan gemiddeld voor? Dan kan een bedrijfsarts of een werkplekdeskundige ingeschakeld worden. Hij onderzoekt dan of de klachten verminderd of voorkomen kunnen worden met (eenvoudige) hulpmiddelen of aanpassing van de werkhouding.

Voorkom erger

De kosten van het preventief spreekuur en het bezoek van de bedrijfsarts komen voor rekening van u als werkgever. Maar de investering in preventie kan (langdurige) arbeidsongeschiktheid voorkomen, waarmee hoge loonkosten, een hogere verzuimpremie en vervangings- en re-integratiekosten bespaard blijven.

Zelf preventiemaatregelen treffen

Wat kunt u zelf doen om langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid te voorkomen? Enkele tips:

  • Stel een leeftijdsbewust personeelsbeleid op.
  • Zet stappen voor duurzame inzetbaarheid.
  • Houd een tevredenheidsonderzoek onder collega’s.
  • Evalueer regelmatig. Zo signaleert u sneller problemen in de prové- of werksfeer.
  • Voer een beleid in om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan bij wie collega’s terechtkunnen.

Wilt u deze preventiemaatregelen ook integreren in uw verzuimbeleid? Uw adviseur arbeidszaken helpt u er graag mee.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 73 50.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 73 50

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Astrid van der Burgt - van Klave

Astrid.vanderBurgt@flynth.nl