Praktijkverhaal

Onderzoek helpt het masterplan vooruit

Gepubliceerd: 08-10-2014, laatst gewijzigd: 21-03-2022

Een goed masterplan kan niet zonder de nodige onafhankelijke wetenschappelijke onderbouwing. Kees Taal van LEI Wageningen University and Research (LEI-WUR) doet samen met zijn collega’s voor het MDV onderzoek in de visserijsector.

Waarom doen jullie mee met het MDV?
“Het LEI als organisatie doet al sinds 1949 uitgebreid onderzoek voor de gehele visserijsector. Wij doen dit als onafhankelijke wetenschappelijke partij en worden onder meer ingehuurd door Nederlandse en buitenlandse overheden en private partijen uit de sector. Zo monitoren we continu hoe de branche ervoor staat, wat er beter kan en onderzoeken we hoe consumenten op prijsveranderingen van vissoorten reageren. Binnen het MDV vervullen we ook zo’n soort taak. We kijken welke innovatie welk economisch effect geeft en welke innovaties waarschijnlijk het beste uitpakken. Zo onderzoeken we de financiële haalbaarheid en consequenties voor nu en voor de toekomst.”

Wanneer zag u dat een transitie noodzakelijk was?
“Voor een echte verandering is het ook noodzakelijk dat de sector zelf inziet dat er structureel iets moet veranderen. Dat bijvoorbeeld de schepen te groot, te duur en niet duurzaam genoeg zijn voor de huidige tijd. In 2010 sprak ik visser Klaas Jelle Koffeman toen hij een eerste idee gaf over vernieuwing van de vloot. Hij had een opzetje gemaakt om tot een nieuw schip te komen die duurzaam vissen mogelijk maakt. Samen hebben we dat eerste concept verder uitgewerkt en geïntroduceerd in de kenniskring ‘Slim Ondernemen’.”

Welke rol spelen jullie binnen het MDV?
“Binnen het masterplan spelen wij natuurlijk de rol van onderzoeker. Wij brengen alles cijfermatig in kaart. Omdat wij een onafhankelijke onderzoeksfunctie hebben, kunnen wij onze resultaten ook van zo’n label voorzien. Sectorbreed is er denk ik een groot vertrouwen in ons. Als het LEI iets zegt, wordt daar vaak serieus naar geluisterd en wat mee gedaan. Dat geeft ons veel verantwoording, maar daar ben ik blij om.”

Voor welke specifieke uitdagingen kwamen jullie te staan?
“Eén van de grootste uitdagingen is de gedragsverandering die moet plaatsvinden. Er moet in de sector anders gedacht gaan worden. Wij als onderzoekers kunnen wel zeggen dat er verandering nodig is, maar als het niet uit de vissers zelf komt heeft het weinig nut. In onze onderzoeken zie ik dat de vissers zich meer en meer als ondernemers gaan gedragen. Ze zien meer het belang in van een ondernemingsplan. Verder rekenen ze uit wanneer ze het beste op welke soort vis kunnen vissen, het zogenaamde ‘nieuwe vissen’. Door deze planmatige aanpak krijgen ze een betere prijs voor de vis. Het masterplan is een mooi concreet voorbeeld van hoe vissers steeds meer het belang van samenwerking en ondernemerschap leren inzien.”

Hoe verloopt het MDV tot nu toe vanuit jullie gezien?
“Bij de start van de Kenniskring was er veel scepsis over ons idee. Maar langzaamaan zien we dat steeds meer mensen interesse krijgen in wat wij doen. Er zijn steeds meer partijen die eraan willen bijdragen. Het mooie van het project is de onderlinge samenwerking tussen de private sector, de overheid en onderzoekers. Het zorgt voor een economisch sterke formule waarbij veel kennisdeling mogelijk is. En juist die kennisdeling is noodzakelijk om de sector als geheel vooruit te helpen. Ik juich deze gouden formule alleen maar toe.”

Wanneer is voor jullie het masterplan geslaagd?
“Ik denk bij het slagen van het plan vooral in stapjes. De onderlinge samenwerking is uniek, en de bouw van het pilotschip is een mijlpaal op zich. Maar voor mij persoonlijk is de transitie geslaagd als er over vijf à tien jaar een deel van de vloot vernieuwd is op basis van het pilotschip. Dat zie ik echt gebeuren, maar op dat punt zijn we nog lang niet. Vooral op het gebied van financiering moet er nog veel veranderen. Het mooiste is misschien wel dat de sector eindelijk zelf de noodzaak van transitie inziet en daadwerkelijk zelfstandig actie onderneemt.”

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Auke Hoefnagel Clusterdirecteur bij Flynth Auke Hoefnagel