Nieuws

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
Gepubliceerd: 21-12-2021, laatst gewijzigd: 04-01-2022

Vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant is het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 in definitieve vorm geplaatst op website van de inspectie van het onderwijs.

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2021/12/09/onderwijsaccountantsprotocol-ocw-2021.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere versie zijn relatief beperkt en zien onder andere toe op:  

  • Aanpassing van de materialiteitstabel en aansluiting met de definitie publieke middelen in overeenstemming met RJ 940;
  • De te hanteren materialiteitstabel voor het OBO onderzoek in het VO, MBO en HO is in aansluiting met onderliggende statistische uitgangspunten aangepast. Bij toename van het risico en toename van de populatie zal het aantal waarnemingen maximaal 150 bedragen (was 75).
  • Toevoeging van verwijzingen en actueel van toepassing zijnde wet en regelgeving, zoals de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs en diverse subsidieregelingen.

Voor het mbo is de verwijzing naar de beleidsregel investeren met publieke middelen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-18237.html in private activiteiten toegevoegd in het Financieel Rechtmatigheidskader, dat betekent dat mbo instellingen ook in 2021 hieraan moeten voldoen. De inspectie heeft aangegeven dat de instellingsaccountant  de eventuele bevindingen nog niet in 2021 hoeft te betrekken in zijn oordeelsvorming.

Heeft u vragen over uw jaarlijkse verantwoording in het bestuursverslag of jaarrekening? Uw onderwijsaccountant van Flynth, staat voor u klaar!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Sandra van der Veer Externe Accountant bij Flynth Sandra van der Veer