Nieuws

Nieuws uit de voorjaarsnota 2022

Nieuws uit de voorjaarsnota 2022
Gepubliceerd: 25-05-2022, laatst gewijzigd: 22-06-2022

Op 20 mei 2022 is de nieuwe voorjaarsnota gepresenteerd. De begroting van 2022 wordt hierin bijgesteld, maar ook de plannen voor 2023 en later zijn hierin verwerkt. De voorjaarsnota lijkt qua impact steeds meer op Prinsjesdag. Een aantal ingrijpende plannen zijn dit keer voorgesteld om het begrotingstekort terug te dringen. Een aantal zaken, zoals het verhogen van het VPB-tarief of het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding waren al bekend. In dit artikel zullen wij ingaan op de 10 belangrijkste (fiscale) aandachtspunten uit de voorjaarsnota. 

  1. Het heffingsvrij vermogen wordt niet structureel opgehoogd naar € 80.000, zoals was voorgesteld in het coalitieakkoord. Het heffingsvrij vermogen blijft nu dus € 50.650 per persoon in box 3.  

  2. Waar eerder de grens lag op € 395.000 als eerste schijf voor de VPB, zal deze nu worden teruggebracht naar € 200.000. Vanaf een winst van € 200.000 wordt een BV dus belast met het hoge tarief van 25,8%. 

  3. Voor box 2 (inkomstenbelasting) zal er ook een ingrijpende wijziging plaatsvinden.  Normaalgesproken kent box 2 maar 1 tarief. Het plan is om twee tarieven voor box 2 te hanteren, namelijk 26% heffing voor de eerste € 67.000 aan inkomen uit aanmerkelijk belang en 29,5% heffing voor al het inkomen boven de eerste schijf van € 67.000. 

  4. De 30% regeling (30% van het inkomen van werknemers uit het buitenland is onbelast als zij naar Nederland komen om te werken) wordt teruggebracht naar de Balkenende-norm. Voorheen mocht 30% van een ongelimiteerd bedrag onbelast worden uitgekeerd, maar nu wordt dit in een periode van drie jaar teruggebracht naar 30% van € 216.000 (2022). 

  5. Het tarief van 8% overdrachtsbelasting, zal niet zoals in eerdere plannen worden verhoogd naar 9%, maar naar 10,1%.Hiervan is de overdrachtsbelasting van 2% (en 0% in specifieke gevallen) voor de eigen woning uitgezonderd.  

  6. De inkomensondersteuning voor de AOW (en IAOW) wordt stapsgewijs afgebouwd. Vanaf 2025 wordt deze dan helemaal afgeschaft. 

  7. Het verhogen van de ouderenkorting, zoals was voorgesteld in het coalitieakkoord, wordt teruggedraaid. Dit zal dan met name de middeninkomens onder ouderen raken. 

  8. De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2023 mag er niet langer gebruik gemaakt worden van deze faciliteit. De FOR die een ondernemer al had opgebouwd kan dan onder de huidige regels worden afgewikkeld.  

  9. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt bij de vaststelling van zijn salaris onder de gebruikelijk loonregeling normaal gesproken gehouden aan een doelmatigheidsmarge van 25%. Het loon van de DGA mag dan 25% lager liggen dan wat normaal gebruikelijk is voor die functie. Dit percentage van 25% zal worden teruggebracht naar 15%, waardoor DGA’s een hoger loon zullen moeten genieten bij hun eigen vennootschap. 

  10. De algemene heffingskorting wordt ook aangepakt. Voor de afbouw van de algemene heffingskorting gaat nu ook het inkomen uit box 2 en box 3 meetellen. Het verzamelinkomen zal voortaan de maatstaf worden voor de toepassing van de algemene heffingskorting, wat per saldo een besparing op zal leveren voor de begroting.  

De hiervoor genoemde punten zijn een aantal stevige lastenverzwaringen. Toch zijn er in de voorjaarsnota ook nog een aantal positieve zaken opgenomen. Een positief punt is terug te vinden in de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding met € 0,02 per kilometer. Deze wordt met ingang van 1 januari 2023 ingevoerd in plaats van in 2024. Naast de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt ook het minimumloon verhoogd. Ook wordt de AOW gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het minimumloon. Hierdoor zal een AOW’er er stapsgewijs op vooruit gaan.   

Hiervoor hebben wij de benoemde punten in de voorjaarsnota behandeld. Misschien is hetgeen onbenoemd is gebleven net zo interessant om te melden, namelijk dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onbenoemd is gebleven.  Al langer waren er geluiden en geruchten dat de BOR op de schop zou gaan en de voorjaarsnota zou een uitgelezen kans zijn om dit aan te kondigen. Wellicht krijgen we hier meer over te horen op Prinsjesdag. 

Mocht u vragen hebben of willen weten wat de maatregelen voor u betekenen. Neem dan contact op met uw adviseur van Flynth 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Verweij Senior Bedrijfskundig Adviseur bij Flynth Hans Verweij