Nieuws

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2022 bekend

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2022 bekend
Gepubliceerd: 19-06-2022, laatst gewijzigd: 23-06-2022

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2022 zijn berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. De berekende pachtnormen voor 2022 van los bouw- en grasland zijn in 5 van de 14 pachtprijsgebieden hoger en in 8 gebieden lager dan de pachtnormen voor 2021. Voor 7 gebieden is de verandering beperkt tot maximaal + of - 3%.

De grootste daling geldt voor het zuidwestelijk akkerbouwgebied (-23%), dat vorig jaar nog de grootste stijging (25%) noteerde. Dit jaar zijn de grootste stijgingen voor het centraal veehouderijgebied (17%) en het Hollands/Utrechts weidegebied (12%). De veranderingen in de pachtnormen voor 2021 naar die van 2022 zijn vooral bepaald door de verschillen in grondbeloning tussen het jaar 2015 en het jaar 2020.

In onderstaande tabel staan de nieuwe normen en de veranderpercentages vermeld.

Tabel met regionorm 2022, 2021 en veranderpercentage

Het veranderpercentage is de wettelijke norm voor pachtovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 september 2007. Daarbij gelden wel een boven- en ondergrens ten opzichte van de regionorm van 10%.

Het is belangrijk om te beoordelen of uw pachtovereenkomsten ook na 1 juli voldoen aan dit pachtnormenbesluit.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Hendrik Jan Bos Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hendrik Jan Bos