My Flynth
Nieuws

Nieuwe KEI- en VIA-regelingen voor noordelijke ondernemers

Gepubliceerd: 20-07-2017, laatst gewijzigd: 20-07-2017

Bent u ondernemer in Drenthe, Groningen of Friesland en houdt u zich bezig met innovatieve projecten? Wellicht komt u in aanmerking voor een mooie subsidie binnen de nieuwe regelingen ‘Kennis en Innovatie 2018’ (KEI2018) of ‘Versneller Innovatieve Ambities 2018’ (VIA2018).

1. Kennis en Innovatie 2018
De regeling Kennis en Innovatie 2018 heeft als doel om kennisontwikkeling in technologische-, organisatie-, of marktinnovatie te stimuleren bij het mkb in Drenthe, Friesland en Groningen.

Wie komt in aanmerking?
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen, die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitoefenen.

Paragrafen
De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

 • gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel
 • plaatsen van personeel
 • promovendus

Subsidiabele kosten
Het bedrag aan subsidiabele kosten dat per project minimaal vereist is bedraagt 10.000 euro. Het maximum aan subsidie voor:

 • Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel
  Maximaal 100.000 euro per project.
 • Plaatsen van personeel
  Maximaal 100.000 euro per project.
 • Promovendus
  Maximaal 200.000 euro per project.

Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie bedraagt voor één onderneming 200.000 euro. Het subsidieplafond is vastgesteld op 4,7 miljoen euro.

Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) t/m 31 december 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2. Versneller Innovatieve Ambities 2018
De ‘Versneller Innovatieve Ambities 2018’ stimuleert valorisatie en innovatie. Ook stimuleert de regeling een koolstofarme economie, door onderzoek en ontwikkeling te bevorderen in het mkb in Drenthe, Friesland en Groningen dat bijdraagt aan de RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord-Nederland). Hierbij slaan de effecten van het project neer in Noord-Nederland.

Wie komt in aanmerking?
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de RIS3 en NIA, en toezien op experimentele ontwikkeling van:

 • een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw procedé.
 • het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een wetenschappelijke of technische onzekerheid.
 • onderzoek ten behoeve hiervan.

Fysiek prototype
Onder bovengenoemde experimentele ontwikkeling en onderzoek valt ook:

 • ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype.
 • testen en valideren in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, zolang het doel het aanbrengen van verdere technische verbeteringen aan producten, procedés of diensten is, die niet grotendeels vaststaan.
 • ontwikkelen en testen van een softwarematig prototype.

Koolstofarme economie
Heeft de activiteit betrekking op een koolstofarme economie? Dan moet het gaan om vernieuwingen in producten, diensten, concepten en technologieën die:

 • direct gerelateerd zijn aan koolstofarme technologieën.
 • bijdragen aan de reductie van broeikasgassen.

In dat geval gaat het niet om activiteiten die slechts zijn gericht op verduurzaming of vermindering van koolstof in het eigen productieproces van de aanvrager.

Hoogte subsidie bij valorisatie en innovatie
Voor een project gericht op valorisatie en innovatie dat door één mkb-onderneming wordt uitgevoerd, bedraagt de subsidie 30 procent van de in aanmerking komende kosten. Voor een samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 45 procent van de in aanmerking komende kosten.

Hoogte subsidie bij valorisatie en innovatie + koolstofarme economie
Voor een project gericht op valorisatie en innovatie én op een koolstofarme economie dat door één mkb-onderneming wordt uitgevoerd, bedraagt de subsidie 35 procent van de in aanmerking komende kosten. Voor een samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 50 procent van de in aanmerking komende kosten.

Subsidiabele kosten
Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal 10.000 euro. De subsidie per project bedraagt maximaal 100.000 euro. Het subsidieplafond is vastgesteld op 15 miljoen euro, waarvan:

 • 10 miljoen euro voor activiteiten niet gericht op een koolstofarme economie.
 • 5 miljoen euro voor activiteiten gericht op een koolstofarme economie.

Aanvraag indienen
U kunt nog een aanvraag indienen t/m 31 december 2018 bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waar ook de uitvoering van deze regeling is ondergebracht. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl