My Flynth
nieuws

MIT haalbaarheidsprojecten: haal uw voordeel met subsidie

Gepubliceerd: 05-04-2018, laatst gewijzigd: 05-04-2018

Gaat u aan de slag met een nieuw innovatieproject? Dan is een goede voorbereiding belangrijk. U kunt u geld immers maar één keer uitgeven. Onderzoek naar haalbaarheid is dan ook geen verspilde moeite, met name omdat de overheid dit financieel ondersteunt in de vorm van subsidie voor MIT-haalbaarheidsprojecten. Komt u ook in aanmerking?

Een MIT-haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Het project moet gericht zijn op de ontwikkeling of verbetering van een product, productieproces of dienst.

MIT topsectoren MKB Innovatieregeling
Het project mag van toepassing zijn op een groot aantal kennisgebieden zijn, maar het moet in elk geval passen binnen één van de volgende topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie inclusief Biobased
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Nieuwe ontwikkelingen in elke branche
In elke branche zijn er voorlopers bezig met nieuwe technische ontwikkelingen. In de glastuinbouw zijn er nieuwe ontwikkelingen in duurzame energie, zoals aardwarmte, waterbeheer en veredeling.

Haalbaarheidsstudie en industrieel onderzoek
Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

 • inventarisatie van beschikbare technologie
 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Activiteiten die vallen onder industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden voor het verkrijgen van kennis, gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor minstens 60 procent van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

Hoeveel subsidie?
U ontvangt 40 procent van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van 25.000 euro per haalbaarheidsproject. Projectkosten tot maximaal 62.500 euro zijn dus subsidiabel waaronder ook de eigen arbeidsinzet die gewaardeerd kan worden via een vast tarief.

Dien uw aanvraag in
U kunt uw aanvraag indienen vanaf 17 april tot en met 6 september 2018. Hierbij is het ‘first come, first serve’. Wees er dus op tijd bij. U kunt 1 keer per jaar MIT-subsidie aanvragen. De regeling kent provinciale/regionale loketten/openstellingen en daarnaast een landelijk vangnetloket via RVO.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl