Nieuws

Meldplicht bij maïs op zand- en lössgronden

Meldplicht bij maïs op zand- en lössgronden
Gepubliceerd: 07-10-2020, laatst gewijzigd: 04-12-2020

Vanaf komend jaar gaan wellicht aanvullende regels gelden voor de teelt van maïs op zand- en lössgrond. Volgens de meest recente ontwerpwijziging is vanaf 2021 de teelt van maïs op zand- en lössgrond alleen toegestaan, indien het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO is aangemeld.

Op de gemelde percelen bouwland mag pas vanaf 15 maart drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden aangewend. Deze voorwaarde geld niet voor percelen waarop eerst gras staat dat voor voederwinning wordt gebruikt tot het moment dat de graszode wordt vernietigd. 

Voor het aanwenden van vaste mest en steekvast zuiveringsslib gelden geen extra beperkingen.

Aanmelden percelen 15 februari

Op percelen die niet uiterlijk 15 februari aangemeld zijn, is in het betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. Dit geldt ook voor percelen grasland waarop later dat jaar mais wordt geteeld. Het is daarom verstandig om bij twijfel een perceel altijd aan te melden. 

Het wordt mogelijk een melding weer in te trekken. Vanaf dat moment mag het perceel weer bemest worden met drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib. Maïsteelt is dat jaar dan niet toegestaan. 

Uitzondering

De meldingsplicht en de beperkte uitrijdperiode gelden niet voor biologisch geteelde maïs en voor de teelt van suikermaïs onder folie. 

Begin tijdig met teeltplan

De voorgestelde regels zijn nog niet definitief. De verwachting is echter dat de voorgestelde regels ongewijzigd vastgesteld zullen worden. Vanaf 2021 geldt voor alle maïspercelen op zand- en lössgronden een meldplicht. Het is dan ook belangrijk om tijdig te beginnen met het maken van het teeltplan voor 2021! 

Voor vragen en/of ondersteuning bij de melding kunt u contact opnemen met uw Flynth adviseur 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Marco Groot

marco.groot@flynth.nl