Meer groene investeringen komen in aanmerking voor VEKI-subsidie

 
Meer groene investeringen komen in aanmerking voor VEKI-subsidie
Gepubliceerd: 09-08-2023, laatst gewijzigd: 30-01-2024

De VEKI-subsidie voor CO2-besparende maatregelen in de industrie is uitgebreid. Sinds eind juli kunnen ondernemingen de subsidie ook voor circulaire-economieprojecten, waterstofgebruik en warmte-infrastructuur aanvragen. In totaal is er een budget van in totaal 138 miljoen beschikbaar.  

Tot en met 9 januari 2024 kunnen alle ondernemingen in de industrie (dus zowel grote voedingsmiddelenconcerns als de lokale bakker), energiedistributie en afval- en afvalwaterverwerking subsidie voor Versnelde klimaatinvesteringen (VEKI) aanvragen. De overheid wil industriële bedrijven hiermee stimuleren om te investeren in apparaten, systemen of technieken die broeikasgasemissies verlagen.  

VEKI voor meer groene initiatieven 

Eerder konden producenten en distributeurs de subsidie al aanvragen voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Sinds eind juli 2023 kunnen ze dat ook doen voor andere groene initiatieven, zoals circulaire-economieprojecten. Nu komen namelijk niet meer alleen initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van derden in aanmerking voor VEKI, maar ook het recyclen en hergebruiken van eigen afval. Hetzelfde geldt voor circulaire initiatieven die primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen vervangen en voor productieprocessen die grondstofreductie tot doel hebben. Daarnaast ondersteunt de VEKI-regeling nu investeringen in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken. En ook projecten voor specifieke warmte-infrastructuur kunnen nu financiële ondersteuning krijgen. 

Dien uw aanvraag op tijd in!  

De overheid heeft voor de VEKI een totaalbudget van € 138 miljoen voor grootschalige projecten gereserveerd. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en uitgekeerd. Als u van de regeling gebruik wilt maken, raden we aan op korte termijn een aanvraag in te dienen. Zo voorkomt u dat u geen subsidie krijgt omdat het gereserveerde budget op is.  

Hoogte VEKI-subsidie 

Afhankelijk van de investering kan een onderneming zo’n 30% tot 70% van de kosten met VEKI vergoed krijgen. Voor MKB-bedrijven geldt een minimaal subsidiebedrag van € 30.000. Grootbedrijven kunnen een VEKI-subsidie van minimaal € 125.000 en maximaal € 15 miljoen aanvragen.  

Voorwaarden voor VEKI 

Ondernemingen moeten aan meerdere voorwaarden voldoen om voor de VEKI-subsidie in aanmerking te komen. Zo moet de investering waarvoor ze subsidie aanvragen een versnelde CO2-reductie tot doel hebben. Daarnaast is de eis dat het apparaat, het systeem of de techniek waarin ze investeren, een bewezen werking heeft en klaar is voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten: de CO2-besparende techniek moet minimaal drie keer gedemonstreerd zijn. Ook komen alleen investeringen in aanmerking die zonder de subsidie een terugverdientijd van meer dan vijf jaar hebben. Ten slotte mag een project volgens de VEKI-regels niet langer dan drie jaar duren.  

Meer informatie 

Wilt weten wat uw kansen voor VEKI-subsidie zijn? Of heeft u andere vragen over deze subsidie? De adviseurs van Flynth hebben veel ervaring met VEKI en denken graag met u mee. Vul onderstaand contactformulier in of neem contact op met uw Flynth-adviseur. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: