Nieuws

Massaal bezwaar-plus procedure niet-bezwaarmakers box 3

Massaal bezwaar-plus procedure niet-bezwaarmakers box 3
Gepubliceerd: 14-11-2022, laatst gewijzigd: 02-12-2022

Staatssecretaris Van Rij heeft vrijdag 4 november 2022 toegezegd dat er een massaal bezwaar-plus procedure zal komen waar alle niet-bezwaarmakers box 3 op kunnen meeliften. De proefprocedures die in het kader van die massaal bezwaar-plus procedure zullen worden opgestart zijn gericht op de vraag of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op rechtsherstel.

 

Staatssecretaris Van Rij heeft op vrijdag 4 november jl. in een brief aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat alle niet-bezwaarmakers mee kunnen doen aan de nog op te starten proefprocedures. Zij hoeven daardoor geen verzoek voor vermindering aanslag box-3 in te dienen. Anders hadden zij er voor moeten zorgen dat het verzoek voor het jaar 2017 nog in dit jaar door de Belastingdienst zou worden ontvangen. De toezegging heeft de Staatssecretaris later op 25 november 2022 nog eens herhaald/nader toegelicht omdat er onduidelijkheid over was ontstaan.

 

Uitsluiting niet-bezwaarmakers terecht?

Het Ministerie van Financiën bood alle belastingplichtigen uit box 3 die tijdig bezwaar hadden gemaakt over de periode 2017 t/m 2020 al rechtsherstel. De overheid besloot niet-bezwaarmakers geen compensatie te bieden, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad in mei dit jaar. Naar schatting ruim 1 miljoen mensen lopen daarmee een vorm van compensatie mis. Mede door een oproep van de Bond voor Belastingbetalers (BvB) medio oktober verzocht inmiddels een grote groep van de niet-bezwaarmakers om een ambtshalve vermindering van de aanslag. En er zouden ongetwijfeld dit jaar nog veel meer verzoeken gaan volgen. Dat leidde tot overleg tussen de staatssecretaris en belangenorganisaties – waaronder naast de BvB en de Consumentenbond onze beroepsorganisaties RB, NOB en NBA. Op basis van die gesprekken stelt de staatssecretaris nu voor om een 'massaal bezwaar-plus'-procedure in te richten. Die bezwaarprocedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel via de “forfaitaire spaarvariant”. Begin volgend jaar volgt meer duidelijkheid over de procedure.

 

Nog geen verzoek tot vermindering bij lager werkelijk rendement nodig

Goed om te weten: bij het rechtsherstel via de forfaitaire spaarvariant wordt net als bij de in uw aangifte toegepaste “schijvenvariant” niet (volledig) aangesloten bij het werkelijke rendement. Toch is de forfaitaire spaarvariant volgens de staatssecretaris rechtvaardig. Daar valt over te redetwisten, maar dat is geen onderdeel van de massaal bezwaar-plus procedure. Daarom werd er in eerste instantie vanuit gegaan dat als u zich wilde beroepen op dat lagere werkelijke rendement, u toch zelfstandig en tijdig een verzoek tot ambtshalve vermindering moest doen. De Staatssecretaris heeft echter op 25 november 2022 laten weten dat ook dat niet nodig is.

U mag eerst de uitkomst van de massaal bezwaar-plus procedure afwachten. Beslist de rechter in de massaal bezwaar-plus procedure dat toch rechtsherstel moet worden geboden aan de niet-bezwaarmakers, dan kunt u alsnog zelfstandig een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen op basis van het werkelijke rendement. De Staatssecretaris heeft op 25 november 2022 aan de Eerste Kamer toegezegd dat als “de inspecteur (gedeeltelijk) in het ongelijk gesteld wordt aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare termijn zal worden geboden als de bezwaarmakers gehad hebben om een verzoek tot ambtshalve vermindering te doen, waarin zij kunnen opkomen tegen het geboden rechtsherstel.” Dus ook voor aanslagen over het jaar 2017 krijgt u dan alsnog de mogelijkheid om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen en zo op te komen tegen het geboden rechtsherstel, ook al is de daarvoor geldende vijfjaarstermijn dan verstreken.

 

Meer informatie?

Op onze website vindt u meer informatie over de laatste stand van zaken rondom het kerstarrest van 24 december 2021, het rechtsherstel en de ontwikkelingen rond box 3. Heeft u vragen? Dan kunt u ook terecht bij uw contactpersoon bij Flynth.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer