Nieuws

Maatschappelijke thema’s onderwijs jaarverslaggeving

Maatschappelijke thema’s onderwijs jaarverslaggeving
Gepubliceerd: 22-12-2021, laatst gewijzigd: 02-05-2022

De maatschappelijke thema’s waar schoolbesturen zich als gevolg van art 4, lid 6Rjo, over moeten verantwoorden in het bestuursverslag (BV) en in het XBRL portaal voor het verslagjaar 2021 zijn bekend geworden. Schoolbesturen verantwoorden zich aan haar stakeholders over de doelen waarvoor middelen zijn ingezet en waarmee resultaten zijn behaald. Het Nationaal Programma Onderwijsmiddelen  is een nieuw thema waar verantwoording over afgelegd moet worden, tegelijkertijd is het in het verslagjaar 2020 opgenomen maatschappelijke thema Corona komen te vervallen. In onze optiek stond ook het jaar 2021 volop in het teken van het coronavirus. Wij verwachten dan ook van ieder schoolbestuur een nadere beschouwing en reflectie over (de gevolgen van) Corona in het bestuursverslag. In onderstaand overzicht geven wij een samenvatting van de relevante maatschappelijke thema’s en verantwoordingsplicht weer.

Voor de sectorspecifieke op te nemen toelichting verwijzen wij naar de brieven van de minister:

PO: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2021/11/11/maatschappelijke-themas-jaarverslag-2021-po

VO: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2021/11/11/maatschappelijke-themas-jaarverslag-2021-vo

MBO: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2021/11/09/maatschappelijke-themas-jaarverslag-2021-en-2022

HO: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2021/07/01/brief-npo-hogescholen

Uni: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2021/07/01/brief-npo-universiteiten

Rol accountant

Uw accountant zal toetsen of:

  • de opgenomen informatie in het bestuursverslag aanwezig is;
  • aansluit met de door de accountant gecontroleerde jaarrekening;
  • en of de informatie overeenkomt met tijdens de controle werkzaamheden verkregen opgedane kennis van uw organisatie en geen materiële afwijkingen bevat. De door het schoolbestuur in het XBRL portaal opgenomen informatie maakt overigens geen onderdeel uit van het toetsingskader van de accountant.

Heeft u vragen over uw jaarlijkse verantwoording in het bestuursverslag of jaarrekening? Uw onderwijsaccountant van Flynth, staat voor u klaar!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Sandra van der Veer Externe Accountant bij Flynth Sandra van der Veer