My Flynth
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina delen wij graag nieuws en de laatste inzichten vanuit de markt en wet- en regelgeving. Wilt u automatisch op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in uw branche en van actuele wet- en regelgeving; meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Blog

Maakt Blockchain de accountant overbodig?

Gepubliceerd: 04-10-2016, laatst gewijzigd: 04-10-2016

Donderdag 29 september 2016 is het de dag van de innovatie. Een mooi moment om stil te staan bij een aantal innovaties die relevant zijn voor de accountancysector. Een sector die in meer of mindere mate ook te maken krijgt met ontwikkelingen als robotica, kwantumcomputers,  Big Data, internet of things, 3d printing en nog veel meer. Vaak buzzwords en hypes die een eigen leven zijn gaan leiden, maar die ook revolutionair en relevant zijn voor ondernemers. In deze blog ga ik in op het fenomeen Blockchain. Indien we de hype moeten geloven gaat Blockchain het werk van de accountant en de (centrale) banken overbodig maken. Het is dus de moeite waard te kijken wat het is en waar het de accountancysector kan raken.

Luca Pacioli

Als ik mijn klassiekers ken, heeft Luca Pacioli in 1494 het dubbel boekhouden uitgevonden. Daarbij wordt elke transactie op twee verschillende manieren vastgelegd: Debet en Credit. Eeuwenlang heeft dit fantastisch gewerkt en dat doet het nog steeds. In de jaren 80 kwamen de boekhoudsystemen op de markt. We gingen de manier van werken automatiseren. Feitelijk zitten we nog steeds in dit proces. We maken systemen steeds sneller en proberen het ook voor de gebruiker makkelijker te maken. Maar nog steeds volgens het systeem van het dubbel boekhouden. En dit systeem is ooit op papier bedacht.

We kunnen de vraag dus opwerpen: Zou Luca Pacioli, als hij nu zou leven in een wereld vol computers en digitalisering, het systeem van dubbel boekhouden op identieke wijze hebben uitgevonden of zou hij dit anders hebben gedaan. Natuurlijk zou hij dit met de kennis van vandaag anders hebben gedaan en misschien was híj dan wel het masterbrein achter Blockchain geweest. Blockchain? Welnu, een Blockchain is een elektronische wijze van boekhouden waarbij in het digitale grootboek alle transacties staan die ooit zijn uitgevoerd. Nieuwe transacties worden verzameld in een zogenaamd ‘blok’ dat om de zoveel tijd (meestal variërend van enkele seconden tot enkele minuten) wordt toegevoegd aan een bestaande keten van blokken, de Blockchain. Op deze manier wordt het grootboek steeds groter.

De Blockchain is decentraal van aard: iedere deelnemer in het netwerk heeft toegang tot een kopie van het gehele grootboek. De blockchain bevat alle informatie over de binnen het netwerk bestaande rekeningen en hun tegoeden. Blockchains kunnen vrij toegankelijk zijn, zoals de bitcoin-blockchain, of juist privé van aard. De geboekte transacties worden vaak verrekend via een blockchain-eigen digitale munteenheid. Een hele mond vol, maar het gaat dus om een groot, al dan niet openbaar, netwerk van transacties die vast worden gelegd door een stuk code dat steeds wordt uitgebreid.

Wat is de toepasbaarheid van Blockchain boekhouden? Op dit moment lijken de toepassingen in het betalingsverkeer groter dan bijvoorbeeld bij accountantskantoren. Feitelijk is het grote voordeel van Blockchain dat tegen heel lage kosten zaken waar vertrouwen een rol speelt, zoals geld maar ook contracten of vertrouwelijke informatie, realtime kunnen worden uitgewisseld. Door een code toe te voegen aan het product is duidelijk aan wie het product toebehoort of wie het product het laatst heeft gehad.

En daar liggen op termijn de kansen voor ondernemers! Misschien gaan melkveehouders en zuivelcoöperaties ooit wel via een Blockchain hun onderlinge facturatie doen of wordt er betaald met bitcoins en neemt de accountant deze in de administratie op. Mijn verwachting is dat Blockchain niet onmiddellijk een totale systeemrevolutie in de verslaglegging gaat brengen en het beroep van accountant overbodig zal maken. Daarvoor is meer nodig, zoals wetgeving. Maar het is evident dat Blockchain een systeem is dat zorgt voor betrouwbare en verifieerbare transacties en dat dit de rol van de accountant wel degelijk kan gaan raken. Mijn verwachting is dat dit echter wel in stappen zal plaatsvinden.

Gekeken naar de huidige status zie je in de markt veel start-ups actief en ook de banken maken strategisch budget vrij voor pilots met Blockchain. Een partij als IBM is zeer actief bezig met Blockchain. Ook de overname van een deel van de MKB-praktijk van KPMG door een softwarebedrijf is in dit kader interessant.  Blockchain heeft in ieder geval de potentie om bedrijfsmodellen op de schop te gooien en het is dus mede daarom een zeer revolutionaire ontwikkeling. Voor de acountancysector is het belangrijk deze nadrukkelijk te blijven volgen.

In de accountant stond recent een leuk artikel over Blockchain

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Eddie Meerveld

Eddie.Meerveld@flynth.nl