Vraag en antwoord

Een werknemer met loonbeslag? Lees wat u kunt doen

Gepubliceerd: 27-02-2019, laatst gewijzigd: 29-03-2019

Wat is loonbeslag?

Wanneer iemand voor langere tijd zijn rekeningen niet voldoet, zal een schuldeiser uiteindelijk de rechter verzoeken om een loonbeslag voor deze persoon af te geven. Wordt de vordering toegewezen dan moet deze persoon het openstaande bedrag aan de schuldeiser betalen. Doet of kan hij dit niet dan is via een gerechtsdeurwaarder een loonbeslag mogelijk.

Een loonbeslag kent twee vormen:

  • Executoriaal beslag: een “echt” loonbeslag, u bent verplicht een deel van het loon van de medewerker te betalen aan de gerechtsdeurwaarder.
  • Conservatoir beslag: iemand heeft de gelegenheid om zich tegen het beslag te verweren. Totdat er een uitspraak van de rechter is, reserveert u een deel van het loon van de medewerker totdat het conservatoir beslag is omgezet naar een executoriaal beslag.

Voordat u een loonbeslag in uw (salaris)administratie moet verwerken, benadert de gerechtsdeurwaarder u met het verzoek om informatie over het dienstverband en het loon van de medewerker.

Dient u het volledige loon over te maken aan de gerechtsdeurwaarder?

Nee, er wordt een beslagvrije voet vastgesteld voor uw medewerker. De hoogte van deze beslagvrije voet is afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw medewerker (bijv. alleenstaand of een partner) en is over het algemeen 90% van de geldende bijstandsnorm. Het nettoloon wat hoger is dan deze beslagvrije voet maakt u over aan de gerechtsdeurwaarder, ook het vakantiegeld (mits de beslagvrije voet hier ruimte voor biedt) en bijzondere uitkeringen. Reiskosten of andere reële onkostenvergoedingen vallen buiten het loonbeslag en kunt u aan uw medewerker vergoeden.

En als u niet wilt meewerken aan het innen van een loonbeslag?

Als werkgever bent u verplicht het nettoloon boven de beslagvrije voet over te maken aan de gerechtsdeurwaarder. Doet u dit niet dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schuld van de medewerker.

En als de medewerker niet wilt meewerken aan het loonbeslag?

Op het moment dat de medewerker geen of onvoldoende informatie over zijn persoonlijke situatie geeft, dan kunnen er sancties worden opgelegd in de vorm van het verlagen van de beslagvrije voet. U dient dan een hoger bedrag aan de deurwaarder over te maken en een lager bedrag aan de medewerker. Wanneer een medewerker alsnog de gevraagde informatie verstrekt dan wordt met terugwerkende kracht de hoogte van de beslagvrije voet gecorrigeerd.

Meerdere beslagen bij één medewerker?

U betaalt alleen de deurwaarder die zich als eerste tot u heeft gewend. Overige beslagleggers dienen zich te melden mij deze deurwaarder, de eerste deurwaarder is verantwoordelijk voor de verdeling van de beslagen.

Kosten loonbeslag

Het Nibud heeft in 2017 berekend dat een medewerker met financiële problemen een werkgever € 13.000 kost als gevolg van een verminderde productiviteit, hoger ziekteverzuim en de administratieve afhandeling van een loonbeslag.

Wat kunt u doen?

  • Ga, wanneer u één van bovenstaande signalen opmerkt, met uw medewerker in gesprek over zijn functioneren. Biedt hulp wanneer geldproblemen oorzaak van het verminderde functioneren zijn.
  • Ga, op het moment dat u een informatieverzoek van een deurwaarder ontvangt, met uw medewerker in gesprek. Wellicht kunt u gezamenlijk het beslag en de kosten die hiermee gemoeid zijn voorkomen door samen afspraken te maken over bijv. financiële hulp.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of direct met Petra Boldewijn, via mail: hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 94 44

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 94 44
 

Theme picker

Petra Boldewijn - van Vliet

Petra.Boldewijn@flynth.nl