Eindejaarstip

Let op de verrekening van oude verliezen

Let op de verrekening van oude verliezen
Gepubliceerd: 06-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

Voor de verrekening van oude verliezen met latere winsten gelden termijnen die verschillend zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Lees hieronder meer over de inkomstenbeslasting en de vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

Een verlies in 2020 is voor de inkomstenbelasting te verrekenen met de winsten van 2017, 2018 en 2019 en eventueel met de winsten uit 2021 t/m 2029. Voor zover u echter een verlies uit 2011 niet verrekent met winst uit 2020, is dit verlies per 1 januari 2021 niet meer verrekenbaar. U bent dat dan definitief kwijt.

Vennootschapsbelasting

Een verlies van 2020 is voor de vennootschapsbelasting te verrekenen met de winst van 2019 of met de winsten van de jaren 2021 tot en met 2026. In afwijking op die hoofdregel is – op grond van overgangsrecht – een verlies uit 2011 echter uiterlijk te verrekenen met een winst uit 2020. Als uw bv nog zo’n verrekenbaar verlies uit 2011 heeft openstaan, voorkom dan dat dit verlies niet meer verrekenbaar is want anders bent u dat definitief kwijt.

Hoe kunt u er voor zorgen dat oude verrekenbare verliezen niet “verdampen”? U kunt dan in 2020 beter niet te veel sturen op fiscaal winstuitstel. U kunt proberen om een fiscale boekwinst te realiseren, bijv. via een sale-lease back van bepaalde bedrijfsmiddelen. Ook kunt u een herinvesteringsreserve laten vrijvallen als u geen vervangingsvoornemen meer heeft. Tot slot kunt u nog eens kritisch kijken naar de (hoogte van een) voorziening groot onderhoud.

Let op: Als u een herinvesteringsreserve of een voorziening wilt laten vrijvallen dan kan een inspecteur het standpunt innemen dat dit wellicht in een eerder jaar al zou moeten gebeuren en dat kan weleens minder goed uitkomen.

Tip voor de vennootschapsbelasting

Het kabinet overweegt om per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voor te stellen. Daartegenover staat dat een verlies slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig is te verrekenen. Bij een hogere winst zullen de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar zijn, waarbij die winst eerst wordt verminderd met € 1 miljoen. Dit laatste moet dan gaan gelden voor zowel achterwaartse als voorwaartse verliesverrekening. De regeling geldt van 1-1-2022 voor alle verliezen die eind 2021 nog voorwaarts te verrekenen zijn en voor alle na die tijd ontstane verliezen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer

peter.furer@flynth.nl