nieuws

Let op bij gehaltes in mestvoorraad

Let op bij gehaltes in mestvoorraad
Gepubliceerd: 14-12-2021, laatst gewijzigd: 11-05-2022

Veel bedrijven moeten voor 1 februari de eindvoorraad mest doorgeven middels de ‘Aanvullende gegevens’. Bij deze opgave moeten ook de gehalten worden doorgegeven. Via de gebruiksnormenberekening wordt bepaald in hoeverre alle geproduceerde mest op het eigen bedrijf kan worden aangewend. Hierbij is ook de mestvoorraad van belang en de gehaltes stikstof en fosfaat in deze voorraad. De laatste jaren is er al veel gedoe geweest over de vraag van welke gehaltes kan worden uitgegaan. Door een aantal gerechtelijke uitspraken is het standpunt van RVO gewijzigd.   

RVO onderscheidt een viertal situaties. Bij iedere situatie moet beoordeeld worden welke gehaltes in de berekening gebruikt moeten worden en welke gehaltes opgegeven moeten worden in de 'Aanvullende gegevens’. Bepalend is of het lopende kalenderjaar (rekenjaar) en/of vorige kalenderjaar mest bemonsterd is afgevoerd.  

 • Beide jaren mest bemonsterd afgevoerd 
  ndien zowel het lopende jaar (rekenjaar) en vorig jaar mest bemonsterd is afgevoerd, dan geldt dat voor zowel de opgave als de berekening uitgegaan moet worden van de analyseresultaten van de mestafvoer. Voor de beginvoorraad gelden de analyseresultaten van vorig jaar. Voor de eindvoorraad de analyseresultaten van dit jaar. 
   
 • Beide jaren geen mest bemonsterd afgevoerd Indien zowel het lopende jaar (rekenjaar) en vorig jaar geen mest bemonsterd is afgevoerd, dan geldt dat voor zowel de opgave als de berekening uitgegaan moet worden van de forfaits in de begin- en eindvoorraad. 
   
 • Lopende jaar niet, vorig jaar wel mest bemonsterd afgevoerd 
  Indien het lopende jaar (rekenjaar) geen mest bemonsterd is afgevoerd en vorig jaar wel dan moet voor de berekening uitgegaan worden van de analyseresultaten van vorig jaar. Dit geldt zowel voor de beginvoorraad als voor de eindvoorraad van dat kalenderjaar. De opgave van de eindvoorraad ('Aanvullende gegevens’) moet op basis van de forfaits. 
   
 • Lopende jaar wel, vorig jaar geen mest bemonsterd afgevoerd 
  Indien het lopende jaar (rekenjaar) wel mest bemonsterd is afgevoerd en vorig jaar niet dan moet voor de berekening uitgegaan worden van de forfaits. De opgave van de eindvoorraad ('Aanvullende gegevens’) moet wel op basis van de analyseresultaten (van het lopende jaar). 

Verschil tussen berekening en opgave 

Let op: er ontstaat dus een afwijking tussen de berekening en de opgave wanneer het ene jaar wel mest bemonsterd is afgevoerd en het andere jaar niet. Met de nieuwe werkwijze van RVO sluiten de gehaltes uit de ‘Aanvullende gegevens’ altijd aan op de gehalten die voor de beginvoorraad van het volgende jaar gebruikt moeten worden.  

Bij controle en handhaving gaat RVO/ NVWA uit van bovengenoemde werkwijze.   

Twijfelt u of het in uw situatie wel goed gaat, of ziet u door de bomen het bos niet meer? Neem contact op met één van onze bedrijfsadviseurs om zeker te stellen dat in uw situatie de goede berekening wordt gemaakt. Een fout is snel gemaakt en kost soms veel geld. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Marco Groot Bedrijfsadviseur bij Flynth Marco Groot