My Flynth
Nieuws

Langdurig zieke werknemer? Bereid u voor op de WIA-keuring

Gepubliceerd: 16-04-2018, laatst gewijzigd: 16-04-2018

Is uw werknemer minimaal twee jaar lang ziek, dan volgt er een WIA-keuring (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het UWV controleert dan of u voldoende heeft gedaan aan re-integratie. Hoe beoordeelt het UWV dat en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Het UWV beoordeelt aan de hand van de werkwijzer van de Wet verbetering poortwachter. Hoewel de meeste werkgevers in Nederland ondersteund worden bij het re-integratietraject van hun zieke medewerker, blijft u als werkgever eindverantwoordelijk. Als het UWV bepaalt dat u onvoldoende heeft gedaan om uw werknemer te laten re-integreren, dan wordt er een sanctie opgelegd.

Rol van bedrijfsarts

In het proces van de WIA-keuring speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol. Deze bepaalt namelijk of de werknemer (deels) kan werken. De bedrijfsarts zoekt daarvoor afstemming met de behandelende sector.

De bedrijfsarts bepaalt of uw werknemer nog kan terugkeren in dezelfde functie of dat een andere invulling van werk noodzakelijk is. Alle keuzes in dit proces worden tijdens de WIA-keuring bekeken.

WIA: WGA en IVA

Na de WIA-keuring wordt bepaald op welke uitkering een werknemer recht heeft. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Dit zijn de verschillen:

1. De uitkering van de IVA is 75% van het maatmanloon (het salaris dat de medewerker zou verdienen als hij/zij niet ziek was). De WGA is maximaal 70% van het laatst verdiende loon.
2. Bij de WGA wordt verondersteld dat de klachten tijdelijk zijn en dat er in de toekomst verbetering wordt verwacht.

De IVA-uitkering wordt door iedere werkgever in Nederland betaald via een premie. De WGA-uitkeringen worden verhaald door verhoging van de sociale premies op de laatste werkgever.

Tips bij WIA-keuring

Krijgt uw medewerker een WIA-keuring? Dan is het raadzaam om het medisch dossier goed onderbouwd aan te leveren. Adviseer uw medewerker om een derde (onafhankelijke) mee te nemen in het gesprek met de keuringsarts. Zo krijgen u en uw medewerker waar u recht op hebt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 73 50.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 73 50

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

David van den Berg

david.vandenberg@flynth.nl