Zorgboerderij André hoeve

Klaar voor de toekomst met een nieuwe stal

Klaar voor de toekomst met een nieuwe stal
Gepubliceerd: 08-10-2020, laatst gewijzigd: 15-05-2022

Met een moderne, duurzame en diervriendelijke stal is zorgboerderij André hoeve klaar voor de toekomst. Flynth hielp bij een goed doordacht plan en het financieringstraject. Eigenaar André Schilder: ‘Deze stal is een enorme stap naar voren voor ons bedrijf.’ 

De André hoeve is niet alleen een melkveebedrijf met 240 melk- en kalfkoeien en 80 stuks jongvee. Het is ook een zorgboerderij, waar dagelijks 15 mensen als dagbesteding meedraaien in het boerenbedrijf – van kinderen met ADHD tot dementerende ouderen. Eigenaars André en Jolanda Schilder zijn bewust bezig met de toekomst van de André hoeve en bereidden zich al vroeg voor op het bouwen van een nieuwe stal. André: ‘We hadden al vijf jaar een vergunning liggen, maar wilden wachten tot onze zoon Stan wat ouder is. Nu hij volwassen is en nog steeds boer wil worden, hebben we deze stap gezet.’ 

Moderne en duurzame stal 

De André hoeve levert melk aan Cono Kaasmakers, fabrikant van Beemster kaas en partner van ijsproducent Ben & Jerry’s. Beide bedrijven hebben onderscheidende ambities op het gebied van duurzaamheid en stellen dan ook duidelijke eisen aan hun melkleveranciers. André: ‘Cono wilde graag een moderne, duurzame stal bouwen die goed past in het landschap, met veel aandacht voor dierenwelzijn en een mooie ruimte om bijvoorbeeld zakelijke relaties te ontvangen. Zij schakelen een goede architect in en bieden bouwbegeleiding. Wij werden daar heel enthousiast over en besloten uit te zoeken of dit haalbaar was voor ons.’ 

 

Meer kosten dan gangbare stal 

Om het financiële plaatje rond te krijgen, klopte de familie Schilder aan bij Flynth. Adviseur Kees Poortvliet hielp hen graag. ‘De stal is een enorme stap naar voren voor dit mooie bedrijf. Dat kost veel meer dan een gangbare stal. Om die meerkosten te dekken, zijn subsidies nodig. Ik ben blij dat ze op tijd met hun plannen bij ons kwamen. Daardoor konden we van begin af aan meedenken en het financieringstraject goed inrichten. Zo kwam op het laatste moment Europese subsidie vrij van het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor verduurzaming en innovatie. Dat konden wij meteen aankaarten, zodat we voldoende tijd hadden om een onderbouwd plan in te dienen. Dat gaf het laatste zetje voor de financiering.’ 

Mest levert stroom en warmte 

Een tweede belangrijke subsidie voor het project was de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE+). De stal wekt namelijk energie op met een monomestvergister. De mest gaat naar een verwarmde silo, waar door vergisting methaangas vrijkomt. Twee gasmotoren zetten dat om in elektriciteit voor het eigen bedrijf en het energienet. Ook de warmte die bij dit proces vrijkomt, wordt niet alleen op de boerderij zelf gebruikt. De resterende warmte gaat via een warmtenet naar een aantal nieuwbouwwoningen in de buurt. Bijkomend voordeel is dat deze methode de methaanuitstoot van de André hoeve sterk beperkt. Flynth regelde de SDE+-aanvraag, voerde het benodigde rekenwerk uit, zorgde voor de financiële verantwoording en hielp om te zorgen dat de André hoeve voldeed aan de eisen. 

Voordelen van duurzaamheid 

Tot slot begeleidde Flynth het certificeringstraject voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Kees: ‘Om de verduurzaming van de veehouderij aan te jagen, laat de overheid veehouders met een MDV-certificaat in combinatie met Milieu Investerings Aftrek minder belasting betalen. Zo’n belastingvoordeel kan weer voldoende middelen opleveren om ervoor te zorgen dat een bank eerder overgaat tot lenen. Wij hebben geholpen met de begeleiding van de certificering en de subsidie aanvraag bij de RVO. Dit certificaat laat zien dat de Cono-stal de hoogste standaarden volgt voor stikstofuitstoot, dierenwelzijn en klimaat.’ 

Koeien zijn blij 

Inmiddels heeft de André hoeve er een prachtige, duurzame stal bij. Er is gebouwd met gecertificeerd hout uit herbebossingsprojecten en met beton van gerecycled puin. De vloer is half van beton en half van rubber. Daardoor komt er minder ammoniak vrij en is hij toch goed beloopbaar. De koeien zijn blij met de ruime ligboxen en looppaden en goede voorzieningen voor voer, zieke koeien en kalveren.  

Doordacht plan voor de toekomst 

Beide partijen zijn zeer te spreken over de samenwerking. André: ‘Flynth heeft ons het hele traject goed begeleid om dit project mogelijk te maken en is heel transparant geweest. De samenwerking is zo goed verlopen dat we ze gevraagd hebben om voortaan onze accountant te zijn.’ Kees: ‘André en Jolanda hebben van harte meegewerkt om te zorgen dat alles netjes voor elkaar kwam. Ze waren van begin af aan betrokken en enthousiast. Ze hebben tijdig een mooi en doordacht plan voor de toekomst gemaakt. Met deze toekomstbestendige stal geven ze bedrijven in de omgeving een goed voorbeeld en kunnen ze aan hun zoon een prachtig bedrijf overdragen.’ 

“Cono-stal, een vriendelijke stal voor dier, milieu en omgeving” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.  

    

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet