Nieuws

Kiezen voor de toekomst van uw bedrijf

Kiezen voor de toekomst van uw bedrijf
Gepubliceerd: 05-05-2022, laatst gewijzigd: 05-05-2022

Ontwikkelingen gaan de laatste jaren steeds sneller, met een toenemende maatschappelijke en geopolitieke druk als gevolg. Zo zijn er de gele hesjes, klimaatactivisten, de stikstof-, corona- en energiecrises, de woke-beweging, virusdruk in combinatie met beperking van het middelenpakket en als klap op de vuurpijl de oorlog in Oekraïne. Allemaal zaken die je als ondernemer keihard kunnen raken, maar waarin ook kansen liggen.

 

Wij verwachten dat dergelijke ontwikkelingen elkaar alleen maar sneller zullen opvolgen. Hoe houd u als ondernemer dan grip op uw bedrijf en hoe kunt u op die ontwikkelingen inspelen?

Keuzes op de korte termijn

Het is een open deur om te stellen dat het juiste financiële inzicht nodig is om tijdig en goed in te kunnen spelen op liquiditeitstekorten of investeringskansen. Flynth heeft hiervoor de online begrotingstool FlynthLink ontwikkeld, die via een koppeling met uw administratie op ieder moment van het jaar zorgt voor inzicht in uw liquiditeitspositie. Dit helpt om bij te sturen en om in gesprek te gaan met stakeholders, zoals financiers.

Wij zien bijvoorbeeld dat tuinders op korte termijn de volgende keuzes maken naar aanleiding van hun financiële inzicht:

 • de productie tijdelijk stopzetten en zo direct energiekosten besparen en/of profiteren van gunstige energieposities;
 • het productaanbod (tijdelijk) aanpassen om een beter rendement te halen;
 • investeren in ledbelichting om energiekosten te besparen of de productie te verhogen.

Kies voor de lange termijn

Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, is de verleiding groot om bij het maken van zulke keuzes vooral te kijken naar de financiële gevolgen op de korte termijn. Wat u ook kiest, voor de toekomst van uw bedrijf is het beter om ook rekening te houden met de lange termijn. Om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verduurzaming, en bij uw persoonlijke wensen en ambities. Door strategische keuzes te maken over bijvoorbeeld optimale bedrijfsomvang, samenstelling van uw personeelsbestand, productvoering en samenwerkingsverbanden, kunt u uw bedrijf flexibel en weerbaar maken.

Weet waar u heen wilt

Bij Flynth adviseren we dan ook om nu niet halsoverkop ingrijpende beslissingen te nemen. Probeer eerst een stap terug te doen en de situatie van een afstandje te bekijken. Vraag een van onze ervaren adviseurs om mee te denken om mogelijke scenario’s rustig op een rij te zetten. Misschien kunt u bijvoorbeeld wel vooruitlopen op de trend om van het gas af te gaan. Bepaal eerst waar u met uw bedrijf heen wilt en redeneer vervolgens terug met welke stappen u daar kunt komen. Vervolgens kunt u dit matchen met uw huidige sterktes, zwaktes en mogelijkheden. Zo maakt u weloverwogen keuzes. Hiervoor hebben wij het strategische adviestraject Flynth Focus ontwikkeld.
 

Diverse bedrijven die dit traject de afgelopen jaren hebben gevolgd, blijken nu in staat om verschillende uitdagingen het hoofd te bieden. Ze hebben:

 • geïnvesteerd in uitbreiding, inclusief aardwarmte, WKK en ledbelichting;
 • een energiestrategie gevormd op basis van risicobeheersing en hierdoor meerjarige energiecontracten afgesloten;
 • toetreding van de jonge generatie gerealiseerd;
 • een samenwerking gevorms met collega-bedrijven;
 • teeltomschakeling gerealiseerd, bijvoorbeeld van groente naar potplant;
 • een naamswijziging van het bedrijf doorgevoerd;
 • een professionele marktbewerking opgezet;
 • vormgegeven aan invulling middenkader met diverse expertises.

Met oog voor de toekomst

Houd in uw keuzes rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen. Bekijk uw product door de ogen van de consument en kijk daarbij verder dan uw eigen bedrijf. Het kan bijvoorbeeld de moeite waard zijn om samen te werken met gelijkgestemde bedrijven die producten leveren aan dezelfde afnemers. Zo kunt u samen een blok vormen en hebt u meer invloed op de ontwikkelingen in de keten. Ook is het aan te raden om in te haken op trends bij grote afnemers. Zorg bijvoorbeeld dat u nu al voldoet aan duurzaamheidseisen die retailers op termijn gaan vragen van hun leveranciers.
Door vanuit uw eigen visie op de toekomst te handelen, kunt u profiteren van verandering. Op die manier maakt u een keuze voor de toekomst. Heeft u advies nodig bij het maken van keuze voor de toekomst? Neem contact op met een Flynth adviseur.
 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Gerard Drogt Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Gerard Drogt