Advies

Kiezen voor de toekomst van uw bedrijf

Kiezen voor de toekomst van uw bedrijf
Gepubliceerd: 26-04-2022, laatst gewijzigd: 28-04-2022

Torenhoge energieprijzen en toenemende schaarste aan grondstoffen dwingen u als ondernemer om ingrijpende keuzes te maken. Wij adviseren u: stuur op de nieuwe situatie, maar richt u ook op de lange termijn en werk daarbij samen in de toeleveringsketen.

Het afgelopen halfjaar zijn veel zekerheden weggevallen. Vrijwel iedereen krijgt te maken met nadelige gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Als ondernemer merkt u dat misschien nog wel het meest aan de sterk gestegen energieprijzen. De gasprijs is de laatste weken wel weer iets gedaald, maar zit nog steeds ongeveer op het niveau van de enorme piek in oktober 2021. In bijvoorbeeld de glastuinbouw en de industrie, waar energie een grote kostenpost is, kunnen deze prijzen bepalend zijn voor de toekomst van uw bedrijf.

Gedwongen om te kiezen

Daar komt dan nog bij dat de schaarste aan grondstoffen de komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder toeneemt. Met mogelijk opnieuw stijgende prijzen tot gevolg. Als u die niet kunt doorberekenen aan de eindklant, bent u gedwongen om ingrijpende keuzes te maken. U kunt bijvoorbeeld:

  • juist nu de productie opschroeven om zo nog optimaal te profiteren van een bestaand contract met uw energieleverancier;
  • de productie tijdelijk stopzetten en zo direct energiekosten besparen;
  • uw productaanbod tijdelijk aanpassen om een beter rendement te halen;
  • op termijn de productie verplaatsen naar een land waar u nu heen exporteert en zo uw energie- en transportkosten verlagen.

Kies voor de lange termijn

Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, is de verleiding groot om bij het maken van zulke keuzes vooral te kijken naar de financiële gevolgen op korte termijn. Maar wat u ook kiest, voor de toekomst van uw bedrijf is het beter om ook rekening te houden met de lange termijn. Om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verduurzaming, en bij uw persoonlijke wensen en ambities. Daarom is risicomanagement bijvoorbeeld zo belangrijk. Door risico’s tijdig in kaart te brengen en mogelijke maatregelen tegen elkaar af te wegen, is het veel makkelijker om keuzes te maken op het moment dat zo’n risico opeens werkelijkheid wordt.

Weet waar u heen wilt

Bij Flynth adviseren we dan ook om nu niet halsoverkop ingrijpende beslissingen te nemen. Probeer eerst een stap terug te doen en de situatie van een afstandje te bekijken. Vraag een van onze ervaren adviseurs om mee te denken om mogelijke scenario’s rustig op een rij te zetten. Misschien kunt u bijvoorbeeld wel vooruitlopen op de trend om van het gas af te gaan. Bepaal eerst waar u nu staat met uw bedrijf, vervolgens waar u met uw bedrijf heen wilt en redeneer dan terug met welke stappen u daar kunt komen. Ga daarna na welke financiële plaatjes daarbij horen, stel begrotingen op en bespreek hoe u die passend kunt krijgen. Zo maakt u weloverwogen keuzes.

Werk samen in de toeleveringsketen

Houd in uw keuzes ook rekening met de toeleveringsketen waar u met uw bedrijf onderdeel van bent. Het kan bijvoorbeeld de moeite waard zijn om samen te werken met gelijkgestemde bedrijven die producten leveren aan dezelfde afnemers. Zo kunt u samen een blok vormen en hebt u meer invloed op de ontwikkelingen in de keten. Ook is het aan te raden om in te haken op trends bij grote afnemers. Zorg bijvoorbeeld dat u nu al voldoet aan duurzaamheidseisen die retailers op termijn gaan vragen van hun leveranciers. Op die manier maakt u een keuze voor de toekomst.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Cor de Fijter Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Cor de Fijter