Is uw bedrijfspand al energielabel C-proof?

 
Is uw bedrijfspand al energielabel C-proof?
Gepubliceerd: 25-01-2023, laatst gewijzigd: 10-02-2023

Heeft u een bedrijfspand en weet u eigenlijk wat de regels zijn rondom het energielabel dat daarbij hoort? Grofweg alle kantoorgebouwen moeten voor 1 januari 2023 minimaal beschikken over energielabel C. Is het bij u nog niet gelukt en moet uw bedrijf hier nog aan beginnen? Dan bent u niet de enige. 60% van de eigenaren van een kantoorpand heeft dit label niet of weet niet precies wat het energielabel van zijn kantoorpand eigenlijk is. Waarom is nu handelen dan zo belangrijk? En welke voordelen levert het op u op als u de sprong maakt naar energielabel C of hoger?

De voordelen van een energielabel C-proof kantoorpand

Nico Boer, Sectorleider bouw en vastgoed en Bram Scheurwater, Strategisch adviseur bedrijfslocatie bij Flynth zetten alle voordelen voor ondernemers op een rij.

 • Een kantoorpand is onderdeel van uw businessmodel. Dat mag niet in gevaar komen door het niet tijdig verduurzamen van uw pand. Door actie te ondernemen, bewaakt u de continuïteit van uw bedrijf.
 • Ondernemers die verduurzamen, kiezen voor de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Dat heeft vaak tot gevolg dat er financieel gunstige regelingen zijn op allerlei gebieden. De analyse die Flynth voor zijn klanten maakt, geeft hier inzicht in, ook als dat betekent dat nu investeren in uw pand geen zin heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw pand te klein dreigt te worden voor het aantal medewerkers en een geheel ander pand dus een betere oplossing is. 
 • Duurzaamheid is vaak ook voor andere schakels in de keten waarin u opereert een belangrijk aspect. Als andere bedrijven de keuze hebben tussen u of een bedrijf dat de verplichte duurzaamheidsaspecten nog niet op orde heeft, komt u als winnaar uit de bus.
 • Ondernemers kunnen gebruikmaken van de huidige gunstige financierings- en subsidieregelingen, die alleen worden aangeboden aan bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidsregels. Omdat de verduurzaming toch moet gebeure,n is het goed om dit dan ook direct slim aan te pakken. Voor banken en overige kredietverstrekkers weegt dit tegenwoordig steeds zwaarder.
 • De overheid ondersteunt ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor, zoals: 
  • Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM);
  • Milieu investeringsaftrek (MIA);
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); 
  • Energie investeringsaftrek (EIA).
 • Verder kunnen de bouwkosten in mindering worden gebracht op het bedrijfsresultaat, waardoor u er financieel sterker uitkomt.

Per 1 januari 2023 energielabel C voor elk kantoorpand

De Nederlandse overheid verplicht alle eigenaren van kantoorpanden die een lager energielabel hebben dan C om verduurzamingsstappen te nemen. Wat zijn de gevolgen als u hier niet aan voldoet?

 • In het ergste geval riskeert u een boete, terwijl de overheid in het uiterste geval kan beslissen dat het pand moet sluiten.
 • Als u niet voldoet aan de duurzaamheidsregels moet de accountant een paragraaf in het jaarverslag opnemen die dit vastlegt.
 • Een grote investering kan leiden tot een piek in de liquiditeitsbehoefte, waardoor de reguliere bedrijfsvoering in gevaar kan komen.
 • Een grote investering heeft ook invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Een bedrijfskundig adviseur kan deze risico’s voor u in kaart brengen en uw situatie doorrekenen.

Wat zijn de meest gestelde vragen van ondernemers?

Bij een verduurzamingstraject komt er veel bij kijken. Om te bepalen of de verduurzaming van uw pand nodig is, doorloopt u samen de experts van Flynth een stappenplan. Ook brengen we de maatregelen in kaart die nodig zijn om uw pand te verduurzamen. We rekenen daarnaast verschillende scenario’s door en leggen keuzes aan u voor. Het is dus belangrijk om op tijd duidelijkheid te krijgen over deze vragen:

 • Waarom moet u nu beginnen met verduurzamen?
 • Op welke manieren kunt u uw kantoorgebouw verduurzamen?
 • Welke energieverduurzamingsregelingen zijn er?
 • Welk scenario past bij uw businessmodel?

Flynth kan u helpen bij alle facetten van het verduurzamingsproces. Wij hebben expertise in huis op het gebied van bedrijfskundig, juridisch, fiscaal, en subsidie-advies en staan u graag terzijde.

In drie stappen naar een energielabel C-proof kantoorpand

De bouwkundige experts van Flynth geven klanten advies over welke stappen zij kunnen zetten. Dit doen we altijd in samenspraak met een bedrijfskundig adviseur en een subsidieadviseur. De drie-eenheid die van belang is bij verduurzamingsprocessen:

Fase 1: Oriënterende fase 

 • Complete energielabelcheck.
 • Vastleggen van de te nemen maatregelen.
 • Doorrekenen van verschillende scenario’s.

Fase 2: Subsidie aanvragen 

 • Bepalen van de beste subsidie voor uw doel.
 • Aanvullende financiering regelen.

 Fase 3: Uitvoeringsfase 

 • Opstellen van bouw-en installatieplannen.
 • Aanvragen van vergunningen en het uitvoeren van bouwbegeleiding.
 • Regelen van de financieringsaanvraag.
 • Nazorg.

Meer weten?

De adviseurs van Flynth hebben ruime ervaring met het verduurzamen van kantoorpanden en alles wat hierbij komt kijken. Ook kunnen wij helpen met het aanvragen van subsidies en het maken van een energiescan. Als hier een forse investering mee gemoeid is, kunnen wij u terzijde staan met hulp bij de financieringsaanvraag.

Nu starten

Wilt u starten met de verduurzaming van uw pand? Wacht dan niet langer en neem contact op met de experts van Flynth via www.flynth.nl/contact.   

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: