Eindejaarstip 2022

Investeringsregelingen 2022/2023: Plan uw investeringen zorgvuldig!

Investeringsregelingen 2022/2023: Plan uw investeringen zorgvuldig!
Gepubliceerd: 22-11-2022, laatst gewijzigd: 23-11-2022

Bent u van plan om investeringen te doen in uw onderneming? Met de verschillende investeringsregelingen is het soms voordelig om die nog dit jaar te doen. Voor 2023 is echter een gedeeltelijke willekeurige afschrijving aangekondigd waardoor het uitstellen van de investeringen tot 2023 interessanter kan zijn. Wij leggen uit hoe de beide regelingen werken.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wilt u dit jaar nog extra investeren in bedrijfsmiddelen? Let dan op: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als de totale investeringen in het jaar hoger zijn dan 332.994 euro. Dreigen de totale investeringen in bedrijfsmiddelen in het jaar 2022 het totaalbedrag van 332.994 euro te overschrijden? Dan is het wellicht slim om uw investering uit te stellen tot 2023. Uw investering wordt namelijk toegerekend aan het jaar waarin u de investeringsverplichtingen aangaat (denk aan het plaatsen van orders, akkoord gaan met een offerte of tekenen van een koopcontract).

Daarnaast kan het lonen om tijdig een aanbetaling op het bedrijfsmiddel te doen als u dat bedrijfsmiddel nog niet in 2022 in gebruik neemt. Dit is het geval als u voor de KIA nog niet de maximale aftrek tegen het hoogste IB-tarief bereikt heeft. U mag de KIA nog in 2022 claimen, als u voor 1 januari investeringsverplichtingen aangaat voor een nieuw bedrijfsmiddel. Als u niets aanbetaalt bent u de KIA voor 2022 overigens niet kwijt: de KIA over 2022 komt dan in 2023 in aftrek.

Kijk naar de totale investering

Is uw onderneming deel van een vof of ander samenwerkingsverband? Kijk dan naar de totale investering voor het bepalen van de KIA en niet naar de investering van de vennoten afzonderlijk. Bij investeringen in een samenwerkingsverband en/of investeringen door vennoten in het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen gelden overigens complexe berekeningsmethoden voor het vaststellen van het recht op KIA. Bespreekt u dat met uw adviseur.

Aanbetaling KIA

Als u dit jaar nog investeringsverplichtingen aangaat, mag u de KIA in 2022 toepassen. Hiervoor geldt wel dat u het bedrijfsmiddel al in 2022 in gebruik moet hebben genomen. Als het bedrijfsmiddel pas na 2022 wordt geleverd en in gebruik genomen moet u een aanbetaling doen om de KIA nog in 2022 te kunnen claimen. Als het bedrag van de KIA dat u voor een bedrijfsmiddel kunt claimen uitkomt boven het bedrag dat u aan het einde van 2022 voor uw investering heeft betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het door u betaalde bedrag in 2022. De rest is aftrekbaar in 2023. Let wel: dit geldt alleen als u het bedrijfsmiddel nog niet in 2022 in gebruik heeft genomen!

Wilt u de KIA toch volledig in 2022 benutten? Doe dan tijdig een aanbetaling en zorg ervoor dat de totale betaling in 2022 voor de investering in het betreffende bedrijfsmiddel minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor datzelfde bedrijfsmiddel.

Verhoging van de budgetten voor Milieu- en Energie investeringsaftrek

Gaat u investeren in bedrijfsmiddelen die energiezuinig zijn of die bevorderend zijn voor het milieu? Dan doet u er goed aan om te checken of u daarvoor in aanmerking komt voor de extra milieu- en/of energie investeringsaftrek (MIA / EIA). Als dat zo is, is het wellicht aantrekkelijk om de investering in 2023 te doen. Mogelijk is het budget voor 2022 al volledig benut en is er voor het beschikbare budget in 2023 nog ruimte. U zult nog even moeten wachten om dit vast te kunnen stellen: de lijsten met de aangewezen bedrijfsmiddelen voor deze regelingen zijn op dit moment nog niet bekend.

Uitstellen kan lonen: willekeurige afschrijving voor investeringen in 2023

Naast de KIA kan de regeling van willekeurige afschrijving een mooi voordeel zijn voor de investerende ondernemer. Normaal gesproken schrijft u over een bedrijfsmiddel af gedurende de economische levensduur, rekening houdend met de restwaarde van het bedrijfsmiddel. Fiscaal geldt dat u op roerende bedrijfsmiddelen maximaal 20% van de aanschafwaarde per jaar mag afschrijven.

Staatssecretaris Van Rij heeft in een brief een regeling aangekondigd waarin hij de mogelijkheid van willekeurige afschrijving aankondigt voor 2023. Met deze regeling kunt u voor investeringen die u doet in 2023 maximaal 50 procent van de afschrijvingskosten (aanschafkosten minus de restwaarde) direct in 2023 ten laste van de winst brengen. De resterende 50 procent moet u verder regulier afschrijven over de economische levensduur. De regeling gaat gelden voor zowel de onderneming in de IB-sfeer (eenmanszaak, VOF) als de VPB-sfeer (BV).

Beperkingen aan de willekeurige afschrijving

De willekeurige afschrijving gaat alleen gelden voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023. De investeringsverplichting moet daarvoor zijn aangegaan in 2023. Als u zelf een bedrijfsmiddel voortbrengt, geldt de voorgestelde regeling alleen voor de voortbrengingskosten die u in 2023 maakt.

Naast de beperking tot het jaar 2023, geldt een uitsluiting van bepaalde bedrijfsmiddelen voor de willekeurige afschrijving. Zo kunt u op investeringen in personenauto’s, gebouwen, goodwill en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om aan derden te verhuren niet willekeurig afschrijven. Let u er daarbij op dat verhuur van bedrijfsmiddelen aan een andere BV in uw structuur ook wordt gezien als verhuur aan derden en u dan dus tegen de uitsluiting aanloopt. Bij verhuur binnen een fiscale eenheid voor de VPB is dat weer niet het geval. Bij twijfel doet u er dus goed aan om dit af te stemmen met uw adviseur.

Let op!

Het voorstel voor de willekeurige afschrijving voor investeringen in 2023 is slechts nog een aankondiging in een brief van de staatssecretaris. Deze aankondiging moet nu nog worden vastgesteld in een wetsvoorstel dat dan weer moet worden aangenomen in de Tweede – en Eerste Kamer. Dit is op dit moment dus nog geen vaststaand feit: er kan nog een wijziging komen of de regeling kan alsnog van de baan gaan!

Laat u adviseren

Wilt u weten wat voor u het slimste moment is om investeringsverplichtingen aan te gaan? Of heeft u vragen over de mogelijkheden van de verschillende investeringsaftrekregelingen? Uw adviseur staat u graag bij. Zodat u bent voorbereid op de toekomst en kunt ondernemen zoals u dat gewend bent.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Linda Schuurmans Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Linda Schuurmans