Innovatiesubsidie WBSO: 10 tips voor uw aanvraag

 
Gepubliceerd: 08-10-2019, laatst gewijzigd: 15-11-2022

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is het belangrijkste instrument van de overheid om innovatie in Nederland te stimuleren. Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt 1.370 miljoen euro. Werkt u met uw bedrijf aan de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur? Dan kunt u deze subsidie aanvragen om uw kosten op het gebied van research & development te beperken. Daarvoor maakt het niet uit in welke sector u werkt.

Volg de 10 tips hieronder om een goede WBSO-aanvraag op te stellen. Zo profiteert u optimaal.

  1. Begin op tijd

Alleen R&D-werkzaamheden die u nog moet uitvoeren komen in aanmerking voor subsidie. Bovendien moet u voldoende concreet kunnen maken wat u wilt ontwikkelen en hoe. Houd dus rekening met tijd voor voorbereiding en vooronderzoek. En bijvoorbeeld met de planning van de jaarplannen en -budgetten.

  1. Focus op werk binnen de EU

Voorwaarde voor de WBSO is dat ontwikkelingswerkzaamheden in de Europese Unie (EU) plaats moeten vinden. De werknemers die aan de WBSO-projecten werken, moeten dus fysiek in de EU zijn. Remote werken buiten de EU is geen oplossing. De werknemers moeten in loondienst zijn en uw bedrijf moet daarvoor in Nederland loonheffing afdragen. Let op: na de Brexit tellen ook werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk niet meer mee.

  1. Check werkzaamheden in de handleiding

Werkzaamheden als marktonderzoek, beleidsstudies, productievoorbereiding en het opstellen van technische specificaties komen niet in aanmerking voor WBSO-subsidie. Hoofdstuk 4 van de Handleiding WBSO geeft een uitgebreid overzicht. Controleer of werkzaamheden waarvoor u subsidie wilt aanvragen niet in deze lijst staan.

  1. Maak technische risico’s concreet

Voor de WBSO is het van belang dat er bij een ontwikkelingsproject sprake is van technische risico’s of onzekerheden over de haalbaarheid van het beoogde eindresultaat. Anders is er geen sprake van ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (S&O). Kopiëren, imiteren of reverse-engineering van bestaande technologie valt niet onder de WBSO.Probeer technische problemen en knelpunten daarom zo veel mogelijk te concretiseren.

  1. Stuur op technische deliverables

Voor de WBSO zijn de technische deliverables van ICT-ontwikkelingen leidend en niet de functionele componenten voor de eindgebruiker. Het gaat niet om de toepassing of impact van de innovatie, maar om het nieuwe werkingsprincipe van de programmatuur. Vereist zijn deliverables in een formele programmeertaal, zoals Java, C#, C++, PHP, Javascript, Ruby, Python en Go.

  1. Geef uitgebreide toelichting

De uitwerking van de aanvraag is heel belangrijk. Zorg voor technisch diepgang en beschrijf plannen zo concreet en gedetailleerd mogelijk.

  1. Controleer welke kosten meetellen

Controleer in hoofdstuk 5 van de Handleiding WBSO of de beoogde kosten en uitgaven in aanmerking komen. Vraag u ook af of het wel zinvol is om werkelijke kosten en uitgaven mee te nemen in de aanvraag. Het is ook mogelijk om in plaats daarvan met een forfait te werken: een grove benadering van de S&O-kosten van de gemiddelde ondernemer.

  1. Reken op eigen administratie bij samenwerking

Samenwerken met derden is mogelijk binnen de regeling, maar bedenk goed dat elke partij verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkelingsdeel. Ieder moet dus zijn eigen projectadministratie bijhouden. Dit geldt ook voor bedrijven binnen hetzelfde concern, maar buiten de fiscale eenheid.

  1. Optimaliseer WBSO voor innovatiebox

Met de WBSO beloont de overheid investeringen in innovatie. Met de innovatiebox betaalt u bovendien minder belasting over de winst uit innovatieprojecten. Voor een optimale innovatiebox-afspraak is het van belang het aantal WBSO-uren te optimaliseren.

  1. Houd de uren- en projectadministratie op tijd bij

Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om elke vrijdagmiddag uren en informatie vast te leggen. Voor de WBSO geldt dat meer informatie bijna altijd beter is. Filteren kan altijd nog. Leg met name ook tegenslagen in de ontwikkeling goed vast en schrijf 1 x per kwartaal een voortgangsverslag met daarin de rode draad van het project. Bewaar daarnaast ontwerpschetsen en revisies van eerdere ontwerpen. De administratie moet de ontwikkelinspanning weergeven, niet het eindresultaat.

Meer weten?

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor de WBSO-subsidie? Of wilt u graag ondersteuning bij de WBSO-aanvraag en -afhandeling? Onze adviseurs helpen u graag. Flynth is bereikbaar via subsidie@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Tip

Geschreven door: