My Flynth
Nieuws

In aantocht: subsidie voor sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Gepubliceerd: 27-02-2018, laatst gewijzigd: 27-02-2018

Onlangs is het ‘Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij’ gepubliceerd. Dit plan gaat pas in werking na publicatie van een ministeriële regeling, waarin ook de maximale subsidiebedragen staan.

Doel van het besluit is:

  • ongebruikte of verouderde opstallen verwijderen.
  • bestemming geven aan percelen waarop nertsenhouderijen waren gevestigd.
  • bijdragen aan de wens dat voormalig nertsenhouders een snelle doorstart kunnen maken met nieuwe bedrijfsactiviteiten.
  • stimuleren van het verwijderen van asbest uit de nertsenhouderijen.

Wet verbod pelsdierhouderij

Aanleiding is de invoering van de Wet verbod pelsdierhouderij in 2013. Deze wet verbiedt het houden, doden of doen doden van een dier dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gehouden vanwege de pels. De wet bevat een overgangstermijn, waardoor nertsenhouders die op 15 januari 2013 een nertsenhouderij hadden, onder voorwaarden hun bedrijf nog tot 1 januari 2024 uit kunnen oefenen.

Flankerende maatregelen

Naast het verbod bevat de wet ook grondslagen om ‘flankerende maatregelen’ te kunnen vaststellen. Het gaat dan om:

  • Een tegemoetkoming in de kosten van sloop en ombouw van gebouwen die (als gevolg van de wet) hun functie verliezen.
  • Fiscale voorzieningen.
  • Een bevoegdheid voor de minister om een tegemoetkoming te verlenen bij ‘onbillijkheden van overwegende aard die zich, als gevolg van de wet, voor kunnen doen ten aanzien van de pensioenvoorziening’.

Het nu gepubliceerde besluit geeft uitvoering aan de tegemoetkoming in de kosten van sloop en ombouw.


Hoeveel subsidie?

Als nertsenhouderij ontvangt u subsidie voor sloop en ombouw. De subsidie voor sloop is 50 procent van de gemaakte subsidiabele sloopkosten en bedraagt maximaal een nog te bepalen bedrag per vierkante meter, per plaats.

De subsidie voor ombouw is 40 procent van de gemaakte subsidiabele kosten en kent een maximum bedrag dat nog moet worden bepaald.

Verwijdering asbest: hoger maximaal bedrag

Voor zowel sloop als ombouw geldt dat de maximale bedragen kunnen worden verhoogd als er asbest wordt verwijderd.

Aanvraag indienen

Zodra het besluit ingaat, kunt u tot en met 1 maart 2022 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl