Nieuws

Hoge inflatie: hoe gaat u daarmee om?

Hoge inflatie: hoe gaat u daarmee om?
Gepubliceerd: 23-09-2022, laatst gewijzigd: 27-09-2022

We kunnen er niet meer omheen: inflatie. Bijna alles is duurder geworden en dat heeft impact op uw financiële situatie. Door de hoge inflatie kunt u bijvoorbeeld minder sparen of misschien spreekt u wel uw spaargeld aan om maandelijks rond te komen. Hoe kunt u het beste omgaan met inflatie? 

De impact van een hoge inflatie is groot. Neem een gezin met twee kinderen. Stel, ze geven jaarlijks €40.000 uit aan levensonderhoud. Denk aan boodschappen, kapper, kleding, leuke dingen doen, kosten voor het huis, autorijden, vakantie en persoonlijke verzorging. Met de huidige inflatie - in augustus 2022 bereikte deze een recordhoogte van 13,6% op jaarbasis - zouden hun uitgaven aan levensonderhoud over 15 jaar zijn opgelopen tot een bedrag van € 270.000 per jaar. 

Inzicht en bewustwording 

Om zo goed mogelijk te anticiperen op inflatie, is eerst inzicht en bewustwording nodig. Waar geeft u uw geld precies aan uit?  

 • Breng uw uitgaven in kaart. Door in te loggen bij uw bank krijgt u hierin waarschijnlijk al een goed inzicht.
 • Kijk kritisch naar uw automatische maandelijkse en jaarlijkse afschrijvingen.
 • Breng uw contante uitgaven in beeld en schrijf ze op. Dan krijgt u een volledig en realistisch beeld.

Geld besparen

Nadat u goed inzicht heeft, komt de vervolgstap: per uitgave bekijken of een besparing mogelijk is. Enkele tips om u op weg te helpen: 

 • Check uw verzekeringspolissen. Misschien bent u dubbel verzekerd? 
 • Hoelang loopt uw hypotheekrente nog door? Kunt u op korte termijn overstappen en profiteren van een lagere rente?
 • Kunt u door energiebesparende maatregelen uw energielasten verlagen? Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.
 • Met een budget voor bepaalde uitgaven kunt u eenvoudiger besparen. Denk aan een budget voor kleding, verteer buiten de deur of uitstapjes.
 • Heeft u een tweede auto? Onderzoek dan de mogelijkheid om één auto weg te doen. Dat levert eenmalig geld op en scheelt een aanzienlijk bedrag in de maandelijkse kosten. Denk aan onderhoud, verzekering, belasting en brandstof.
 • Kijk kritisch naar uw automatische afschrijvingen: leest u de tijdschriften waarop u een abonnement heeft? En is het u nog waard om de loterijen te blijven betalen?

Uw inkomsten verhogen

Naast besparen, zijn er ook mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen. Enkele aandachtspunten:  

 • Onderzoek hoe u meer rendement op uw vermogen kunt maken. Spaargeld op de bank brengt nagenoeg geen rente op. Mogelijk kunt u een deel van uw spaargeld omzetten in beleggingen. Of dit verstandig is, hangt af van uw specifieke situatie. Beleggingen kunnen fluctueren en dat brengt risico’s met zich mee. Een mogelijk hoger rendement weegt in dat geval niet op tegen de risico’s van beleggen.
 • Overweegt u om meer te werken? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan extra werken invloed hebben op uw belasting- en toeslagregeling. Denk in ieder geval ook verder: door meer te werken bouwt u mogelijk extra pensioen op. Een mooie financiële meevaller in de toekomst.
 • Ook toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag kunt u als een vorm van inkomsten zien. Hierbij geldt een inkomens- en vermogenscriterium. Voor het vermogenscriterium wordt gekeken naar de vermogenspositie op 1 januari van het jaar. Ten aanzien van het inkomen kent elke afzonderlijke toeslagregeling zijn eigen staffel. Het is goed om hier extra alert op te zijn.
 • Komt u in aanmerking voor een gemeentelijke uitkering? Denk aan een bijstandsuitkering of een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve of culturele activiteiten. Daarnaast is er ook een regeling voor zelfstandigen die het bedrijf voortijdig moeten/gaan beëindigen (genaamd IOAZ) of voor oudere werklozen (genaamd IOAW). Check ook bij uw gemeente of u recht heeft op de energietoeslag. Deze regeling is per gemeente anders.

Spaargeld aanspreken  

Het kan zijn dat u ondanks besparingen of een hoger inkomen toch uw spaargeld aan moet spreken om rond te komen. Als dit structureel moet gebeuren om uw tekorten aan te vullen, kan dit leiden tot onzekerheid en stress. Wanneer is de bodem van uw spaarrekening bereikt en hoe oud bent u dan? Het opnemen van spaargeld hoeft niet erg te zijn, als u weet dat u tot op een bepaalde (hoge) leeftijd rond kunt komen. Daarvan is een inschatting te maken.

De juiste keuzes maken?  

Gaat u voor besparen of is het prima om uw spaargeld aan te spreken? Wilt u meer gaan werken of gaat u voor beleggen? Wat de beste keuze is voor u, hangt af van uw eigen (financiële) situatie en uw wensen voor de toekomst. Heeft u vragen of wilt u advies, ga dan in gesprek met een adviseur financiële planning. Dat biedt grip op uw financiële situatie en inzicht in uw mogelijkheden, nu én in de toekomst. Dat kan veel rust geven in deze onzekere tijd.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Karin Martens - Kusters Senior Adviseur Financiële Planning bij Flynth Karin Martens - Kusters